Dine kompetencer som ingeniør

Når du uddanner dig til ingeniør på DTU udvikler du nogle tekniske og personlige kompetencer, men også nogle mere generelle ingeniørkompetencer. Du lærer at skabe helhedsorienterede løsninger – altså at gå fra idéudvikling til færdig produktion og anvendelse.

Generelle kompetencer

På tværs af studieretningerne lærer alle nogle mere generelle kompetencer. Du skal lære at overskue, afgrænse og evaluere komplekse problemstillinger.

Det kan være at skabe helhedsorienterede løsninger lige fra det teoretiske plan til det praktiske – altså at gå fra idéudvikling til færdig produktion og anvendelse.

Du lærer også at arbejde systematisk, struktureret og at gå i dybden og se detaljer.

Tekniske kompetencer

På ingeniørstudiet lærer du at forstå og løse teknologiske udfordringer. Dit studievalg giver dig nogle tekniske kompetencer, så du f.eks. lærer at udvikle nye energikilder, projektering af broer eller at optimere infrastrukturen.

Personlige kompetencer

Dine personlige kompetencer bliver udfordret og udviklet fra start til slut på ingeniørstudiet. Du kommer selv til at have stor indflydelse på hvilke muligheder og kompetencer du står med, når din uddannelse er overstået. Det kræver, at du lærer at tage ansvar for egen læring.

Studierne på DTU er planlagt, så du oplever fremgang i de udfordringer, du møder under din uddannelse. Dine kompetencer bliver unikke og gør dig i stand til at løse komplekse opgaver.

Gruppearbejde

Studiet er projektorienteret, og du kommer til at arbejde i grupper om små og store projekter, som man også gør i erhvervslivet, der efterspørger kandidater med samarbejdskompetencer.

Nogle fordele er, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende, og du finder ud af, hvordan du selv fungerer i grupper. Gruppearbejdet giver dig gode kompetencer og styrker dig i din fremtidige karriere.

Internationale muligheder

På DTU har du masser af muligheder at udveksle et semester eller to af uddannelsen på et universitet.

Et udlandsophold som en del af studiet er en mulighed for at give din uddannelse en skarpere vinkel. Det vil styrke din profil og give dig et andet syn på din profession.

Udveksling til universiteter i udlandet giver dig et stort internationalt netværk, som du kan have glæde af resten af livet.

Læs mere om mulighederne for et udlandsophold

Skræddersy din uddannelse

På DTU kan du blive diplomingeniør, civilingeniør og ph.d. Der over 40 studieretninger fordelt på både på bachelor- og kandidatniveau.

Diplomuddannelsen er mere praktisk orienteret, mens bacheloruddannelsen giver dig et stærkt naturvidenskabeligt fundament.

Læs mere om uddannelsesvejene på DTU

Studiet er bygget op med fleksible moduler, så du kan skræddersy din uddannelse og skabe din egen faglige profil. F.eks. har DTU nogle unikke studieretninger i samarbejde med Københavns universitet og Copenhagen Business School.