Før studiestart

Studiekort

Når du er blevet optaget som gæstestuderende på DTU, kan du bestille et studiekort. Du modtager en mail med info om, hvordan du bestiller kortet. Når studiekortet er lavet, sender vi det til den adresse, du har i folkeregisteret.  

Du skal altid have et gyldigt studiekort med dig, når du er på DTU. Uden for normal arbejdstid skal du blandt andet bruge dit studiekort til at få adgang til lokaler og databarer på campus. Til eksamen og ved henvendelse til Studieinformationen skal du bruge dit studiekort som legitimation. Studiekortet fungerer også som lånerkort til biblioteket på DTU. 

Brugernavn og password til DTU’s it-systemer (din DTU-konto)

For at få adgang til DTU’s databarer og intranettet DTU Inside skal du have et gyldigt brugernavn og password. Vi sender begge dele til dig sammen med dit optagelsesbrev.

Mister du dit password, skal du henvende dig i Studieinformationen i bygning 101A  på Lyngby Campus eller Studieinformationen i lokale D 1.01 på Ballerup Campus for at få et nyt.

DTU Inside

Inside.dtu.dk er et fælles intranet for hele DTU. Her får du adgang til informationer og nyheder på tværs af DTU. Du logger på DTU Inside med dit DTU-password.

På DTU Inside finder du siden 'Undervisning' med informationer særligt målrettet studerende. På siden finder du oplysninger om bl.a. undervisningslokaler, kontaktpersoner på DTU, tidsfrister og eksamensperioder. Der kommer også studiemeddelelser fra Studieinformationen, som du selv er ansvarlig for at holde dig ajour med.

Ved hjælp af 'Mine kurser og grupper' samt 'Værktøjskasse' kan du udveksle filer, meddelelser og meget andet med dine medstuderende. Det er også her, du får adgang til studierelevante data som karakterer.

Bærbar computer

Når du begynder på DTU, skal du have en bærbar computer, som du skal bruge i forbindelse med DTU’s kurser. Computeren skal kunne gå på trådløst netværk.

Forsikring

Som studerende på DTU er du ikke omfattet af de almindelige regler om arbejdsmiljø og er derfor heller ikke omfattet af nogen arbejdsskade forsikring. Du er således selv ansvarlig for dine forsikringsforhold under studiet. Læs afsnittet om forsikringsforhold i DTU's regelsamling.

Regelsamling

DTU's regelsamling er de væsentlige regler, der gælder for alle studerende på DTU.