Avancerede materialer og Sundhedsteknologi

Studielinjer:

  • Drug delivery systems engineering 
  • Healthcare materials engineering
  • Diagnostic technology engineering
 

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Avancerede materialer og Sundhedsteknologi

Studieretningen Avancerede materialer og Sundhedsteknologier fokuserer på avancerede materialer til diagnostik og administration af lægemidler, samt andre produkter hvor materialerne er i kontakt med det biologiske væv.

Avancerede materialer og Sundhedsteknologi

Eksisterende og kommende materialer er produkter af årtiers materialefokuseret forskning indenfor avanceret kemi, nanoteknologi, og life science. Denne tværfaglige arv er afspejlet i uddannelsens indhold, som endvidere også vil være klart produktorienteret.

Sundhedssektoren er central for god livskvalitet. Sundhedssektoren stiller dog øgede krav til diagnostik og effektive lægemidler og andre produkter, der hjælper patienter i hjemmet og på sygehusene. Studieretningens mål er at give kandidaten en god teoretisk ballast, således at denne kan afprøve teorien i praktiske projekter med et specifikt produkt som mål.

Forskningen inden for feltet sundhedsteknologi vokser hele tiden på DTU, det være sig indenfor materialer til lægemiddeladministration, sensorer, diagnostiske systemer samt bløde materialer til sundhed produkter. Et eksempel er nanopartikler dekorerede med biomolekyler til effektiv transport over biologiske barrierer, modulering af immunsystemet, avancerede in vitro modeller til erstatning af dyreforsøg, test af avancerede materialer i dyr og mennesker og ultra sensitive sensorer til distribueret molekylær diagnostik. Den studenterende vil blive en del af denne udvikling på DTU.

Der er tre specialiseringer på uddannelsen:

  • Drug delivery systems engineering
  • Healthcare materials engineering
  • Diagnostic technology engineering

Læs mere om specialiseringerne.

Det vil også være muligt at sammensætte sin egen uddannelse ved at vælge kurser fra DTU’s kursusbase.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Fordi uddannelsen har et meget klart produktfokus, vil kandidaten være meget attraktiv for medicinalindustrien, og industrier beskæftigede med diagnostiske systemer og materialer til sundhedssektoren. Disse industrisektorer er blandt de hurtigst voksende i Danmark. Kandidaten vil også være godt klædt på til at arbejde i internationale virksomheder.

Kandidaten vil være i stand til at omsætte forskningsresultater til produkter. Dette er vigtigt for medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehuse og regulatoriske institutioner. Typiske job efter studiet er kvalitetskontrol, godkendelse, forskning og udvikling. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag