Olie- og gasteknologi

Fokusområder

  • Reservoirteknologi/ Olieproduktion og teknologi
  • Reservoir Geoscience/ Olieproduktion og geologi

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Olie- og Gasteknologi

Vær med til at udvinde verdens olie- og gasressourcer på en sikker, innovativ, miljømæssig forsvarlig og økonomisk rentabel måde.

Olie- og Gasteknologi

Bemærk, at sidste optag på kandidatuddannelsen i Olie- og Gasteknologi er til september 2022.

Verdens energiforbrug stiger hurtigt på grund af udviklingen i lande som Indien og Kina.

Men i fremtiden bliver olie- og gasressourcerne langt vanskeligere at udnytte og der skal bruges langt mere avanceret teknologi for at få fat i dem. Eftersøgning og udvinding vil således komme til at foregå på dybt vand (> 2 km), under arktiske forhold og fra ikke-traditionelle kilder som gashydrater eller oliesand.

Petroleum industrien har derfor brug for flere højtuddannede ingeniører med ekspertise inden for en lang række områder.

Uddannelsens fokus

For at kunne udvinde olien og naturgassen på en sikker, innovativ, miljømæssigt forsvarlig og økonomisk rentabel måde skal man vide noget om geofysik og bjergartsmekanik, om olier og gassers termodynamiske og kemiske egenskaber, om deres strømninger, både i bjergarter og i rørledninger, og om procesanlæg og konstruktioner. Kandidatuddannelsen i olie- og gasteknologi rummer derfor en bred vifte af kurser inden for netop disse områder.

Fokusområder

På ’Olie- og Gasteknologi’ kan du for eksempel vælge at specialisere dig inden for én af disse to fokusområder:

Reservoirteknologi/Olieproduktion og teknologi

Reservoirteknologi er et fokusområde, der beskæftiger sig med moderne olie- og gasproduktionen – dvs. reservoir modellering og simulering, olieproduktion samt forbedret olieudvinding. Undervejs kommer du til at lære om petroleum termodynamik og kemi, transportprocesser, og måder hvorpå man kan beskrive strømningen i porøse medier.

Reservoir Geoscience/Olieproduktion og geologi

Dette fokusområde beskæftiger sig med reservoir beskrivelse og karakterisering af petroleum reservoirer. Du kommer til at beskæftige dig med reservoirernes geologi, mineralogi og petrofysik. Fokusområdet dækker også kendskabet af olieboring teknologi, samt reservoir seismologi og geofysikken.

Men husk at der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du har derfor rig mulighed for at forme din egen uddannelse og karriere ved at vælge bredt blandt det store udbud af kurser på DTU.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Produktionen af petroleumressourcer bliver sværere hele tiden og kræver betydelige teknologiske fremskridt. Der er derfor et stadigt stigende behov for kandidater i olie- og gasteknologi.

Typiske arbejdsområder

Som petroleumingeniør arbejder du typisk med projekteringen af, hvordan et olie- eller gasreservoir skal indvindes. Det kræver grundige undersøgelser af reservoiregenskaberne samt udvikling af nye ideer og processer, som kan anvendes. Alle reservoirer er forskellige og kræver individuel tænkning og en dyb forståelsen for den relevante videnskab og de teknologiske muligheder.

Jobmuligheder

Færdiguddannede kandidater i olie- og gasteknologi bliver typisk ansat i petroleumselskaber i Danmark og i udlandet. Men kandidatuddannelsen åbner også muligheder for ansættelse i andre industrier – miljø og økologi (grundvandsforurening), kemiteknik (olieforarbejdning og faseligevægt), mekanisk og bygningsteknologi (bjergarters egenskaber) m.m.

Vores kandidater er bl.a. ansat i:

  • Mærsk Olie og Gas A/S
  • DONG AS
  • Statoil (Norge) 
  • Schlumberger
  • Shell
  • BP
  • Hess 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Studievejledning

I Studievejledningen kan du få hjælp og vejledning om dit uddannelsesvalg og hvordan du søger optagelse på kandidatuddannelsen.

Spørg Studievejledningen

Elite på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes

Kandidatdag

Hvert forår inviterer DTU til kandidatdag. Her kan du snakke med undervisere og studerende og få hjælp til at vælge din kandidatretning.

Læs mere om Kandidatdag