Design and Innovation

Hvad kan jeg blive på DTU?

På DTU kan du blive diplomingeniør, civilingeniør og ph.d. Som Danmarks største uddannelsessted for ingeniører har vi et stort udbud af uddannelsesretninger og kurser at vælge imellem. Uanset hvad du vælger, giver en ingeniøruddannelse fra DTU dig et stærkt teknisk-naturvidenskabeligt fundament, og efter din uddannelse kan du arbejde som ingeniør i mange forskellige typer af job. 

De forskellige uddannelsesveje

Diplomingeniør (3,5 år)

Diplomingeniøruddannelsen på DTU er en af verdens bedste. Du læser på et universitet, hvor du har adgang til engagerede undervisere og unikke faciliteter.

Dit studium er baseret på det såkaldte CDIO-koncept, som afspejler virkelighedens verden og erhvervslivets behov. Det er derfor, du kan gå lige i job, når du er færdig med din uddannelse.

Diplomingeniøruddannelsen

Civilingeniør (3+2 år)

Uddannelsen til civilingeniør (cand.polyt.) er en forskningsbaseret teknisk og naturvidenskabelig uddannelse med en stor faglighed, fleksibilitet og valgfrihed.

For at blive civilingeniør skal du først gennemgå en treårig bacheloruddannelse og derefter en toårig kandidatuddannelse. Undervejs får du mulighed for at fordybe dig i et fagområde, som du er særligt interesseret i.

Bacheloruddannelsen
Kandidatuddannelsen

Ph.d. (3 år)

Når du er uddannet civilingeniør, kan du fortsætte på ph.d.-studiet, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en skriftlig afhandling og et offentligt forsvar af dit ph.d.-projekt.

Ph.d.-uddannelsen

 

Uddannelser på DTU

 

Dine kompetencer som ingeniør


Når du uddanner dig til ingeniør på DTU udvikler du nogle tekniske og personlige kompetencer, men også nogle mere generelle ingeniørkompetencer. Du lærer at skabe helhedsorienterede løsninger – altså at gå fra idéudvikling til færdig produktion og anvendelse.

  • Generelle kompetencer
    På tværs af studieretningerne lærer alle nogle mere generelle kompetencer. Du skal lære at overskue, afgrænse og evaluere komplekse problemstillinger. Det kan være at skabe helhedsorienterede løsninger lige fra det teoretiske plan til det praktiske – altså at gå fra idéudvikling til færdig produktion og anvendelse. Du lærer også at arbejde systematisk, struktureret og at gå i dybden og se detaljer.
  • Tekniske kompetencer
    På ingeniørstudiet lærer du at forstå og løse teknologiske udfordringer. Dit studievalg giver dig nogle tekniske kompetencer, så du f.eks. lærer at udvikle nye energikilder, projektering af broer eller at optimere infrastrukturen.

  • Personlige kompetencer
    Dine personlige kompetencer bliver udfordret og udviklet fra start til slut på ingeniørstudiet. Du kommer selv til at have stor indflydelse på hvilke muligheder og kompetencer du står med, når din uddannelse er overstået. Det kræver, at du lærer at tage ansvar for egen læring. Studierne på DTU er planlagt, så du oplever fremgang i de udfordringer, du møder under din uddannelse. Dine kompetencer bliver unikke og gør dig i stand til at løse komplekse opgaver.

Gruppearbejde

Studiet er projektorienteret, og du kommer til at arbejde i grupper om små og store projekter, som man også gør i erhvervslivet, der efterspørger kandidater med samarbejdskompetencer.

Nogle fordele er, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende, og du finder ud af, hvordan du selv fungerer i grupper. Gruppearbejdet giver dig gode kompetencer og styrker dig i din fremtidige karriere.

Internationale muligheder

På DTU har du masser af muligheder at udveksle et semester eller to af uddannelsen på et universitet.

Et udlandsophold som en del af studiet er en mulighed for at give din uddannelse en skarpere vinkel. Det vil styrke din profil og give dig et andet syn på din profession.

Udveksling til universiteter i udlandet giver dig et stort internationalt netværk, som du kan have glæde af resten af livet.

Læs i udlandet

Skræddersy din uddannelse

På DTU kan du blive diplomingeniør, civilingeniør og ph.d. Der over 40 studieretninger fordelt på både på bachelor- og kandidatniveau.

Diplomuddannelsen er mere praktisk orienteret, mens bacheloruddannelsen giver dig et stærkt naturvidenskabeligt fundament.

Studiet er bygget op med fleksible moduler, så du kan skræddersy din uddannelse og skabe din egen faglige profil. F.eks. har DTU nogle unikke studieretninger i samarbejde med Københavns universitet og Copenhagen Business School.

 

Hvad arbejder ingeniører med?


DTU-ingeniører udvikler, rådgiver, opfinder og forsker inden for alt fra rumfart til broer. Mulighederne er mange med en uddannelse fra DTU. Vores ingeniører arbejder i hele verden, hvor de er respekterede for deres høje faglige niveau.

Ingeniører konstruerer ikke bare broer

DTU-ingeniører arbejder med opgaver, der spænder fra udvikling af teknologier, rumfart, konstruktion af broer, bygninger og maskiner, til at skabe nye lægemidler og fødevarer.

Jobmulighederne er mange med en uddannelse fra DTU i bagagen. Det skyldes, at uddannelsen til ingeniør på DTU giver værktøjer og kompetencer, der kan anvendes meget bredt.

Både diplom- og civilingeniører får i dag jobs i store ingeniørfirmaer, konsulentbureauer, det offentlige eller de bliver selvstændige.

Anerkendt på den internationale scene

Ingeniører fra DTU gør sig gældende på den internationale scene og overalt i det danske erhvervsliv samt i det offentlige.

Uddannelsernes faglige niveau er højt, og som DTU-ingeniør vil du være respekteret på niveau med kandidater fra de førende udenlandske tekniske universiteter.

Sæt dit præg på fremtiden

Som ingeniør fra DTU har du kompetencerne til at sætte dit præg på fremtiden. Hvordan fremtidens transport skal se ud, hvordan vi skal bo, hvordan vi skal bygge, hvad vi skal spise, og hvordan vi skal kommunikere.

Fremtiden er afhængig af ingeniører, der vil bruge deres talent på at udvikle og gennemføre nye, kreative idéer, der gavner samfundet.

Ikke kun kontorer og laboratorier

Arbejdet som ingeniør er andet end kontorer, laboratorier og auditorier. Det kan også være ulande, udvikling og genbrug eller koldere forhold i det arktiske.

Så hvis du tiltrækkes af anderledes udfordringer ude i verden, byder uddannelsen på rige muligheder for det.