Øvelser, foredrag og materialer

Foto: Mikal Schlosser

Tag gymnasieklassen med på DTU, og få nye perspektiver på matematik og naturvidenskab. I kan lave øvelser og høre foredrag, som enten kan perspektivere den daglige undervisning eller indgå i projektarbejde eller tværfaglige undervisningsforløb.

Læs mere, og book dit besøg
Foto: Colourbox
Find læsestof, videoer og forsøgsvejledninger, der kan bringe anvendt naturvidenskab og teknologi ind i undervisningen.

Vil du have besøg af DTU? Mange forskere og studerende tilbyder nemlig at komme ud på skoler og gymnasier og holde oplæg eller lave øvelser.

Læs mere, og book dit besøg
Foto: Mikal Schlosser
Brug DTU's laboratorier og værksteder til at lave eksperimenter, som du kan bruge i dit studieretningsprojekt.