Øvelser, foredrag og materialer

Foto: Mikal Schlosser

Tag gymnasieklassen med på DTU, og få nye perspektiver på matematik og naturvidenskab. I kan lave øvelser og høre foredrag, som enten kan perspektivere den daglige undervisning eller indgå i projektarbejde eller tværfaglige undervisningsforløb.

Læs mere, og book dit besøg
Foto: Colourbox
Find læsestof, videoer og forsøgsvejledninger, der kan bringe anvendt naturvidenskab og teknologi ind i undervisningen.
Dekoration

Få besøg i gymnasieklassen af en ph.d.-studerende, der fortæller om sit forskningsarbejde, og hvordan det bidrager til FN’s Verdensmål.

Læs mere, og book dit ph.d.-besøg
Foto: Mikal Schlosser
Brug DTU's laboratorier og værksteder til at lave eksperimenter, som du kan bruge i dit studieretningsprojekt.