Billedkompression - Hvordan synes din computer du ser ud?

I det moderne samfund fremstilles, gemmes og transmitteres enorme mængder af digital data. Hvilke udfordringer medfører dette og hvordan kan vi repræsentere vores data digitalt på den mest effektive måde? En stor del af den moderne datamængde består af billeder og video. Billed- og videodata har den egenskab at deres direkte digitale repræsentation har meget overflødig information. For at reducere dataforbruget når sådanne data gemmes eller transmitteres kan vi bruge vores viden om medietyper til kompression. Dette kan gøres både med tab af data og uden tab af data. Når vi tillader tab af data, indfører vi samtidig en reduktion af kvaliteten, men hvornår er dette acceptalt og hvornår bliver det for meget? Foredraget vil gøre eleverne bekendt med disse problemstillinger, simple sandsynlighedsbegreber og velkendte løsninger såsom JPEG kompression. Relevante forskningsprojekter samt industrisamarbejde vil også blive fremhævet. Foredraget vil inkludere små øvelser for at aktivere eleverne.

Praktiske oplysninger

Hvor:

På DTU Fotonik

Forudsætninger:

Matematik B

Udbydes i perioden:

15/1 - 15/6

Tidsforbrug:

1 time + evt. 30 minutters rundvisning på Fotonik efter aftale.

Tilbydes følgende dage:

Mandage, onsdage, torsdage og fredage

DTU-lærer:

Søren Forchhammer
E-mail: sofo@fotonik.dtu.dk
Institut: Institut for Fotonik
Telefon: 45253622

Bestillingsansvarlig:

Majken Martinsen
E-mail: majmar@fotonik.dtu.dk
Institut: Institut for Fotonik
Telefon: 45256363

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere