Elektromagnetisme -

Lær om elektromagnetisme. Prøv Ørsteds forsøg, mål Jordens magnetfelt, byg en motor af fire stumper, mål magnetisk moment af en kraftig magnet ved hjælp af induktion.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Øvelsen handler om elektromagnetiske fænomener. Eleverne starter med selv at udføre Ørsteds berømte forsøg. Dernæst måler de Jordens magnetfelt ved hjælp af tangensboussole. De stifter bekendtskab med Faradays motor og udfordres til selv at konstruerere en motor af bare fire stumper: et batteri, en magnet, en ledning og en skrue. Herefter skal de lege med spoler for at tænke over, hvordan Faraday mon har påvist induktion. Øvelsen slutter med bestemmelse af det magnetiske moment for en kraftig magnet. Magneten bringes i svingninger i feltet fra en Helmholtzspole og svingningerne måles med moderne oscilloskop ved induktion i en opsamlingsspole.

Forudsætninger:

Fysik A

Antal deltagere:

4 - 15

Udbydes i perioden:

1/2 - 30/11

Tidsforbrug:

3,5 timer

Materialer:

Øvelsesvejledninger kan findes her: Se: http://www.fys.dtu.dk/Uddannelse/Nanoteket/Gymnasieoevelser.aspx

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

DTU-lærer:

Ole Lynnerup Trinhammer
E-mail: ole.trinhammer@fysik.dtu.dk
Institut: Institut for Fysik
Telefon: 45253212

Bestillingsansvarlig:

Jonathan Aagren Jensen
E-mail: s164002@student.dtu.dk
Institut: Studerende

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere