Trends i kemien

Der indledes med en kort orientering om kemistudierne på DTU. Derefter følges 1-2 foredrag hver af ca. 30 minutters varighed valgt fra nedenstående liste:

Praktiske oplysninger

Hvor:

1.Med røntgenblik ind i naturen. 2. Dynamikken i den kemiske binding.

Forudsætninger:

Kemi på A eller B-niveau. Eleverne skal have et basalt kendskab til det periodiske systems opbygning samt organisk kemi.

Antal deltagere:

8 - 50

Udbydes i perioden:

1/2 - 20/12

Tidsforbrug:

30 min - 1 time (afhængig af hvor mange foredrag der vælges)

Tilbydes følgende dage:

Tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

DTU-lærer:

Klaus Braagaard Møller
E-mail: kbmo@kemi.dtu.dk
Institut: Institut for Kemi
Telefon: 45252461

Bestillingsansvarlig:

Maria Bundgaard
E-mail: mabu@kemi.dtu.dk
Institut: Institut for Kemi
Telefon: 45252460

Miljøteket

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere