Spektroskopi og identifikation af organiske stoffer

Øvelsen giver eleverne indblik i brug af spektroskopi til strukturbestemmelse af organiske stoffer, samt identifikation af organiske stoffer ved at sammenholde spektroskopi med simple, kvalitative prøver, som de selv udfører. Eleverne identificerer udleverede organiske stoffer af ukendt struktur ved at deducere på basis af spektre og kvalitative prøver.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Dagen starter med en introduktion, hvorefter eleverne fortsætter i laboratoriet.

Forudsætninger:

Øvelsen udbydes kun til elever med A niveau i kemi. Gymnasiet holdes ansvarlige for at aldersgrænsen overholdes. Aldersgrænsen skyldes lovgivningen om håndtering af kemikalier for børn under 18 år. Det forudsættes, at eleverne har basal forståelse af spektroskopi (1H-NMR, infrarød spektroskopi og evt. også massespektrometri, 13C-NMR) opnået ved 10-15 lektioners undervisning på skolen. Det anbefales, at eleverne inden besøget på DTU afprøver simple kvalitative tests (opløselighed, syre-/base-egenskaber, smelte-/kogepunkt m.m.) i laboratoriet. Det anbefales, at eleverne udarbejder skriftlige rapporter kort tid efter besøget. Elevernes lærer er ansvarlig for elevernes adfærd under besøget på DTU.

Antal deltagere:

10 - 24

Udbydes i perioden:

1/2 - 8/5

Tidsforbrug:

En hel dag på DTU

Materialer:

Fremsendes i forbindelse med bekræftelse i god tid inden besøg.

Tilbydes følgende dage:

Mandage og fredage

DTU-lærer:

Maria Bundgaard
E-mail: mabu@kemi.dtu.dk
Institut: Institut for Kemi
Telefon: 45252460

Bestillingsansvarlig:

Maria Bundgaard
E-mail: mabu@kemi.dtu.dk
Institut: Institut for Kemi
Telefon: 45252460

Miljøteket

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
Fra
Til
 
Angiv relevante dage

Angiv antal deltagere