Laseren - fundamentet for optisk kommunikation

Jorden er i dag spundet ind i et fintmasket net af optiske fibre. Fibrene danner rygraden u et optisk kommunikationssystem, som gør det muligt for os at kommunikere hurtigt og billigt på kryds og tværs af hele verden, fx v.hj.a. internettet. Eleverne stifter i foredraget bekendtskab med de halvlederlasere, optiske fibre og laserforstærkere, der bruges til at transportere telefon- og datatrafik og tv-signaler. Foredraget giver et indblik i de fysiske processer, der foregår i lasere og fibre, og vigtige anvendelser beskrives. Desuden hører eleverne om aktuelle forskningsaktiviteter i danske laboratorier og virksomheder. Foredraget indeholder små øvelser, der understøtter teorien.

Praktiske oplysninger

Forudsætninger:

Foredraget bør bestilles min. 3 uger i forvejen.

Udbydes i perioden:

1/1 - 1/6

Tidsforbrug:

60-120 minutter efter aftale

DTU-lærer:

Anders Clausen
E-mail: ancl@fotonik.dtu.dk
Institut: Institut for Elektroteknologi og Fotonik
Telefon: 45253779

Bestillingsansvarlig:

Majken Martinsen
E-mail: majmar@fotonik.dtu.dk
Institut: Institut for Elektroteknologi og Fotonik
Telefon: 45256363

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
 
Angiv relevante dage
Angiv antal deltagere