Elektromagnetisme

Jordens magnetfelt og elektromagnetismens opdagelse

En moderne tilgang til H.C. Ørsteds berømte forsøg.

 

Ved at gengive H.C. Ørsteds berømte forsøg i både dets originale version, samt i en moderniseret version, kan det resulterende magnetfeltet omkring en strøm, som løber i en ledning, studeres.

Fysik-forsøg med bund i elektromagnetismen, hvor det fænomen at ladninger i bevægelse, som f.eks. elektroners bevægelse i en ledning (en strøm), genererer et magnetfelt omkring sig, studeres. Ved at opstille eksperimenter der omhandler måling af sådan et magnetfelt, kan der vindes ny viden om sammenhængen imellem strøm og magnetfelter, hvilket igen muliggør sammenligning af resultaterne med stående teorier.

Processen vil forløbe efter bedste videnskabelige stil, hvor eleverne vil blive bedt om at opstille en hypotese ud fra undervisning i den bagvedliggende teori, inden forsøget udføres. Selve forsøget er i to dele, som begge bruger den forsøgsopstilling, med hver deres udgangspunkt.

Forsøgsopstillingen består af en ledning hvori der løber en strøm (jævnstrøm), hvor det første del-forsøg går ud på at anvende et kompas til at studere det resulterende magnetfelt omkring ledningen (ligesom Ørsted gjorde i sin opdagelse af elektromagnetismen). Hertil kommer usikkerhedsberegninger og – vurderinger af eksperimentet. I den anden del af forsøget studeres forsøgsopstillingen med ”nymodens” teknologi, altså ved hjælp af nyere metoder, så som med et magnetometer. Her er usikkerhedsberegninger også af betydning.

Tilmelding

Klik her for at tilmelde dig øvelsen.

Info

Tidspunkt:
Tirsdag d. 2. marts

Varighed: 1 dag kl. 9-16

Antal deltagere: 6

Sprog: Dansk.

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelt relevante fag:

  • Fysik

Kan kombineres med:

  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Historie

Arrangør og adresse

DTU Space

Lyngby Campus

Kontakt

Annemette Brydensholt
Administrativ medarbejder
DTU Space
45 25 97 25