Kinetik og koblede systemer

Kemi og matematik for nedbrydning af aspirin: Eksperimentelt undersøges det første trin i hydrolysen af acetylsalicylsyre, der ved fastholdt pH kan beskrives ved 1. ordens reaktionskinetik.

Formålet med øvelsen er at studere nedbrydningen af et lægemiddel eksperimentelt og beskrive hastigheden af denne nedbrydning samt efterfølgende reaktionstrin vha. koblede 1. ordens differentialligninger.

Viden om, hvor hurtigt et lægemiddel nedbrydes har naturligvis stor betydning for, hvilken dosis og hvilke doseringsintervaller, der skal vælges ved medicinering. Mange organiske og ikke mindst bioorganiske reaktioner er af typen koblede reaktioner (følgereaktioner, konsekutive reaktioner), hvor et stof (f.eks. fødevare eller lægemiddel) nedbrydes i flere trin. 

Eksperimentelt undersøges det første trin i hydrolysen af acetylsalicylsyre (det aktive stof i det smertestillende lægemiddel ”Aspirin”). Det etableres, at reaktionen ved fastholdt pH kan beskrives ved 1. ordens kinetik. Endvidere studeres temperatur- og pH-afhængigheden af kinetikken. I den matematiske del af projektet udvides beskrivelsen til et efterfølgende 1. ordens reaktionstrin, dvs. et system af to koblede 1. ordens irreversible reaktionstrin. Denne model kan relativt simpelt løses og analyseres analytisk.


Tilmelding

Klik her for at tilmelde dig øvelsen d. 4. februar.

Klik her for at tilmelde dig øvelsen d. 2. marts.

Info

Øvelsen udbydes ad to omgange:


Tidspunkt:
Tirsdag den 2. marts
Torsdag den 11. marts

Varighed: 1 dag kl. 9-15

Antal deltagere: 12 pr. dag.

Sprog: Dansk.

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  • Kemi
  • Fysik
  • Biologi
  • Bioteknologi 
Kan kombineres med
  • Matematik

Arrangør og adresse

DTU Kemi

DTU Lyngby Campus

Kontakt

Jakob Mikael Espersen
Kommunikationsmedarbejder
DTU Kemi
93 51 08 92