Regn Lyden Ud i fysiktimen

mandag 11 maj 20

Kontakt

Christina Madvig Christensen
specialkonsulent, cand. scient.
AKM
45 25 78 31
DTU udgiver digitalt undervisningsmateriale til brug i gymnasiets undervisning i fysik. Brug det i fjernundervisningen i 1.g allerede nu - og i undervisningen på gymnasiet til næste skoleår.

Under overskriften Regn Lyden Ud - i fysiktimen udgiver DTU online undervisningsmateriale målrettet gymnasieelever. Materialet indeholder både teori og øvelser - og øvelserne, der ikke kræver andet udstyr end en pc og en smartphone, foregår udendørs. Det er derfor oplagt at anvende materialet til fjernundervisning frem til sommerferien.

Lydens fysik og kunstig intelligens

Regn Lyden Ud - i fysiktimen sætter fokus på lydens fysik og på kunstig intelligens: Undervisningsmaterialet, der lægger sig tæt op ad Fysik C kernestoffet, har fokus på bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og fysiske egenskaber ved lyd. Materialet lægger op til at diskutere lyd som bølger, og eleverne får et indblik i, hvordan man kan forstå lyd ved at kigge på lydens energi ved forskellige frekvenser. Eleverne kommer til at se på, hvordan energien varierer i tid, og finder ud af, hvordan de kan forstå forskellige lydes egenskaber ved at forstå spektrogrammet. Sidst men ikke mindst får eleverne et crash-course i at bruge kunstig intelligens til at forstå lyd som data og en introduktion til at arbejde med neurale netværk. Det hele munder ud i en øvelse, der indeholder videnskabeligt feltarbejde og teamwork, og hvor forståelse af lyd sammen med evnen til at arbejde med neurale netværk bliver afgørende for, hvilket hold der klarer den afsluttende quiz bedst. Rent praktisk skal eleverne ud og opsamle lyd og lære at analysere og forstå spektrogrammer. Materialet kan med fordel bruges i undervisningen i to moduler med et par dages mellemrum. Find materialet her.

Lyden af Danmark

Undervisningsmaterialet Regn Lyden Ud er udviklet på DTU. Materialet er koblet op på projektet Lyden af Danmark, der hører hjemme på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet og har til formål at kortlægge det danske lydlandskab ved hjælp af lyde, som alle danskere er inviteret til at optage med deres smartphone – lige netop der hvor de har deres hverdag. Lyden af Danmark benytter sig af kunstig intelligens til at analysere de optagede lyde – og den kunstige intelligens er udviklet på DTU. Regn Lyden Ud tager derfor fagligt afsæt i lyd og kunstig intelligens. Læs mere om Lyden af Danmark her: https://lyden-af.dk/.

Undervisningsmaterialet er økonomisk støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet / Forskningens Døgn.