Foto: Colourbox

Find inspiration til virtuel undervisning på DTU's hjemmeside

mandag 16 mar 20

Kontakt

Christina Madvig Christensen
specialkonsulent, cand. scient.
AKM
45 25 78 31

Store dele af det danske samfund er sat på hold på grund af Coronapandemien i disse dage. Alligevel skal elever have adgang til god og udfordrende undervisning – også i naturfagene. I der underviser i naturfag må derfor være særligt kreative i disse dage. Som hjælp og inspiration til jer har vi herunder samlet en række af de materialer, der er tilgængelige på DTU’s hjemmeside med et par kommentarer om, hvordan de for eksempel kan anvendes til fjernundervisning.

Undervisningsmateriale målrettet gymnasiet

Green Mobility Challenge er et problembaseret undervisningsforløb målrettet undervisningen i naturgeografi i gymnasiet og geografi på hf. Undervisningsforløbet er beregnet til 10 lektioner, hvor eleverne i grupper arbejder med følgende case: "Transportministeren har kr. 15 mia. til udvidelse af skinnebåren trafik i og omkring hovedstaden med henblik på at erstatte så meget biltrafik som mulig med togtrafik.” Undervisningsforløbet er en færdig pakke, som du kan sætte eleverne i gang med uden stor forberedelse. Nu hvor eleverne skal arbejde hjemmefra, kan du for eksempel danne grupperne og fortælle eleverne, hvilken platform de skal bruge til det online gruppearbejde (fx skype, microsoft teams, facetime, discord eller snapchat).

Det virtuelle laboratorium indeholder seks online laboratorieøvelser, som kan bruges i undervisningen i biologi og bioteknologi. I øvelserne kan eleverne bl.a. teste mus for insulinfølsomhed, producere antistoffer – og efterfølgende bruge dem i behandlingen af sygdomme, og genmodificere gær, der producerer lipase til vaskemidler. Du kan for eksempel sætte eleverne i gang med to laboratorieøvelser, og efterfølgende samle op med en refleksion over, hvad eleverne har lært, og hvilke fordele og ulemper der er ved det virtuelle laboratorium frem for et fysisk laboratorium. Opsamlingen kan være skriftlig eller på video.

I Matematikken i kunstig intelligens finder du dels et link til et foredrag, der blev filmet i forbindelse med Forskningens Døgn 2018, dels to opgaver, der kan gøre eleverne klogere på matematikken i kunstig intelligens. Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik. Foredraget er let tilgængeligt og introducerer til emnet kunstig intelligens. Opgaverne er på et højere fagligt niveau og anbefales til matematik A. Som opsamling på opgaverne kan du samle eleverne over fx skype.

Virtuel Galathea 3 er en bank af undervisningsmateriale målrettet alle naturfagene, der baserer sig på data indsamlet under Galathea 3-ekspeditionen. Undervisningsmaterialet giver eleverne adgang til introducerende og uddybende læsemateriale, videoer, kort, indsamlet data m.m.m., der kan bruges til arbejdet med emner så forskellige som atmosfærens forurening, antifryseproteiner i fisk, El Niño og miljøfarlige stoffer i havet. Her kan du fx lade eleverne arbejde med hver deres projekt og fremlægge digitalt for hinanden.

Undervisningsmateriale målrettet udskolingen

Livet i Limfjorden er et online undervisningsmateriale, der gør eleverne klogere på økosystemer – i dette tilfælde Limfjordens. Hvis du kobler materialet op på, at eleverne skal besøge og undersøge en nærliggende strand, kan materialet anvendes i biologiundervisningen. Hvis du kobler materialet op på, at eleverne skal servere blåmuslinger som aftensmad derhjemme, kan materialet bruges i valgfaget madkundskab.

Energi på lager er et online undervisningsmateriale målrettet udskolingen, der sætter fokus på omstillingen fra sort energi (olie og kul) til gul energi (sol) og den forskning, der skal til. Materialet indeholder online læsestof, videoer, quizzer, opgaver m.m. Materialet kan anvendes i undervisningen i primært fysik/kemi.

Er der mere?

Undervisningsmaterialet fra DTU præsenterer udpluk af den forskning, der finder sted på DTU, og gør den tilgængelig for elever i udskolingen og/eller gymnasiet. Der er taget udgangspunkt i den faglige fortælling, og den er tilpasset målgruppen - udgangspunktet er dog ikke grundskolens og gymnasiets læreplaner. Det er derfor ofte også muligt at benytte undervisningsmaterialet til andre målgrupper end ovenfor nævnt. Fx ved vi, at materialet Energi på lager ikke kun benyttes i udskolingen men også i 1.g (naturvidenskabeligt grundforløb), og flere af projekterne, som du kan finde i Virtuel Galathea 3, henvender sig til elever i både gymnasiet og udskolingen. Det  fulde overblik over tilgængeligt undervisningsmateriale finder du her.