Dansk miljøekspertise giver inspiration i vækstlande

torsdag 24 okt 19

Kontakt

Steffen Foss Hansen
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 93

Viden om håndtering af miljøet er rammen om et kursus for embedsmænd i afrikanske og asiatiske vækstlande. Jeg er inviteret med til afslutningen.

Lokalet genlyder af latter, glade hilsener og smådrillende kommentarer. Jeg har en aftale med tre af de kursister, der i dag afslutter et seks uger langt efteruddannelseskursus i Enviromental Governance. Fremtrædende forskere fra DTU Miljø har undervist på kurset, som er afviklet i regi af Danida Fellowship Centre, De i alt 26 deltagere kommer fra vækstlande som Kenya, Ghana, Sydafrika, Indonesien og Kina.

Sabelo Magaqana starter med at slå fast, at det har været lærerigt at se, hvordan man arbejder med Environmental Governance i Danmark.

”Meget af det arbejde, vi udfører hjemme, eksempelvis med at begrænse klimakrisen og opfylde FN’s bæredygtighedsmål, er nødt til at ske på tværs af grænser. Det gælder både grænser mellem lande og mellem forskellige sektorer, og på det område har vi fået rigtig god inspiration på dette kursus,” siger Sabelo Magaqana, Department of Water & Sanitation i Sydafrika.

Som de øvrige deltagere på kurset opfylder han kravet om at have mindst 10 års erhvervserfaring og i sit hjemland have være ansat i enten en national eller regional miljømyndighed.

Inspiration og dialog
Steffen Foss Hansen, lektor på DTU Miljø, har været en af de gennemgående underviser på kurset og er i dag ansvarlig for at gennemføre afslutningen.

”Kurset er tilrettelagt, så det kan tjene som inspiration for deltagerne. Det har ikke været en præsentation af danske metoder, som deltagerne skal kopiere, når de kommer hjem, men i stedet indblik i vores måde at arbejde på, som de kan bruge til inspiration. Som undervisere har vi også fået nye input ved at høre, hvilke udfordringer, der eksisterer og hvilke metoder, der anvendes i andre dele af verden,” siger Steffen Foss Hansen.

De tre kursister griner og nikker. Det er på mange måder ikke muligt direkte at kopiere danske metoder, alene af den grund, at Danmark er et meget lille land sammenlignet med Sydafrika og Kenya, hvor de kommer fra.

”En vigtig læring har vi dog alle taget til os. Danmark er dygtig til at inddrage stakeholdere meget tidligt i arbejdet med environmental governance. Ingen bliver overrasket når lovgivningen træder i kraft, tværtimod føler interessenterne, at de også har bidraget til at forme den. Det vil jeg som embedsmand gerne arbejde videre med, for hidtil har vi mest arbejdet med top-down implementering,” siger Khathutshelo Joshua Rasfudi, Department of Water & Sanitation i Syd Afrika.

En handlingsplan med hjem
Deltagerne indledte kurset med hver især at udarbejde en handlingsplan for, hvilket projekt de ville sætte i værk, når de kom hjem. Handlingsplanerne har bl.a. handlet om involvering af private virksomheder i rensning af spildevand og øget fokus på at demonstrere best practice på vandmiljøområdet fra eksempelvis en kommune for at få andre kommuner til at gøre det samme.

På kursets sidste dag præsenterer en del af kursisterne deres handlingsplaner. Jeg overværer de første og er især imponeret over de ivrige kommentarer og forslag fra de øvrige kursister til, hvordan planerne kan forbedres og effektueres. Det er helt tydeligt, at alle er meget engagerede.

”I starten af kurset hørte vi, hvordan Danmark har arbejdet med miljøforvaltning gennem tiden, og hvilke fejl, der var begået undervejs. Det var meget lærerigt. Vi ønsker alle udvikling, men er ikke interesseret i at overtage de fejl, som tidligere er begået i Vesten. Det kan et kursus som dette forhåbentlig hjælpe os til at undgå, siger Stella Kamwasir Yeko, National Environment Mawakemem Authority i Kenya.

Selvom kursisterne er opmærksomme på, at der måske er lidt mere traditionel tænkning i deres hjemlande, er de alligevel sikre på, at de vil være i stand til at nå nogle af målene i deres handlingsplaner.

”Det kommer til at tage tid, men vi kan i første omgang forsøge at plukke nogle af de lavest hængende frugter og på den måde forhåbentlig overbevise vores chefer og andre instanser om, at det eksempelvis er en god idé at oprette en juridisk ansvarlig enhed for hele miljøområdet, som min handlingsplan lægger op til, siger Khathutshelo Joshua Rasfudi.

Kurset i Environmental Governance er det første, men ikke det sidste af sin art, da DTU Miljø og Danida Fellowship Centre allerede har aftalt at afholde et nyt kursus i maj 2020.