Kurser for ph.d.-studerende

Som ph.d.-studerende skal i Danmark skal du gennemgå kurser i et omfang svarende til ca. 30 ECTS-point (1 ECTS-point svarer til en arbejdesbyrde på 28 timer).

Kurserne kan tages på DTU såvel som ved andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner.

På denne side finder du links til DTU's egen kursusbase såvel som til den nationale kursusbase for ph.d.-kurser. Den nationale base indeholder ph.d.-kurser fra samtlige danske universiteter. Derudover finder du på denne side også et link til den kursusbase, som indeholder ph.d.-kurser afholdt ved de fem tekniske universiteter i Norden.