Den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

Bedømmelsesudvalget afgiver en foreløbig, begrundet enig indstilling eller flertalsindstilling, om hvorvidt ph.d.-afhandlingen i den foreliggende form er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Dette sker senest 2 måneder efter indlevering af afhandlingen. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke. 

Der er ikke noget, der hedder ”betinget godkendt”

Bedømmelsesudvalget skal vurdere, om afhandlingen er godkendt til forsvar. Hvis afhandlingen er godkendt, betyder det, at den ph.d.-studerende kan forsvare afhandlingen, som den er. Hvis bedømmelsesudvalget har krav om ændringer, skal bedømmelsen være negativ.

Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse sender skemaer til brug for den foreløbige bedømmelse udfyldt med censorernes navne til hovedvejleder samtidig med, at hovedvejleder får besked om, at bedømmelsesudvalget er godkendt.

Når den foreløbige indstilling er færdig, sendes den til Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse via DTU DOC. Dette skal ske senest 14 dage før forsvaret. Kontoret sender kopi af den foreløbige indstilling til den ph.d.-studerende.

Finder bedømmelsesudvalget, at:

  • ph.d.-afhandlingen er egnet, kan forsvaret finde sted
  • ph.d.-afhandlingen ikke er egnet, skal indstillingen tillige omfatte en enig indstilling eller en flertalsindstilling, der kan danne baggrund for ph.d.-skolelederens afgørelse, om afhandlingen kan indleveres igen i revideret form og inden for hvilken afleveringsfrist. Den ph.d.-studerende og hovedvejleder skal have mulighed for inden for 2 uger at komme med bemærkninger til bedømmelsesudvalgets indstilling. 

Er ph.d.-afhandlingen efter indstilling ikke egnet, træffer ph.d.-skolelederen på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling samt den ph.d.-studerendes og hovedvejlederens eventuelle bemærkninger en af følgende afgørelser:

  1. Forsvaret ikke kan finde sted.
  2. Afhandlingen kan indleveres igen i revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder. Indleveres den igen, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

I særlige tilfælde er det muligt at indstille til dekanen, at ph.d.-afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. 

Kontoret for ph.d.- og efteruddannelse meddeler hurtigst muligt afgørelsen til den ph.d.-studerende (Ph.d.-afhandlingen returneres til den ph.d.-studerende).  

Proces for indlevering og tryk af afhandling når bedømmelsesudvalget indstiller afhandlingen til forsvar
Proces for indlevering og tryk af afhandling når bedømmelsesudvalget ikke indstiller afhandlingen til forsvar