Organisering af ph.d.-studiet ved DTU

Ph.d.-uddannelsen svarer til 3 års fuldtidsstudium (180 ECTS point), og i studiet indgår:
 • et selvstændigt videnskabeligt projekt
 • kursusaktiviteter svarende til 30 ECTS point
 • eksternt forskningsophold
 • formidlingsaktiviteter svarende til 420 timer

Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af en tilfredsstillende gennemførelse af en ph.d.-uddannelse, samt et tilfredsstillende forsvar af en ph.d.-afhandling. Den færdige ph.d. har dokumenteret at være i stand til at gennemføre et videnskabeligt projekt ved selvstændig anvendelse af fagets videnskabelige metoder og har derved ydet en forskningsindsats svarende til international standard for ph.d.-grader inden for et fagområde.

Ph.d.-skoler og ph.d.-udvalg
På DTU gennemføres det enkelte ph.d.-studium ved en ph.d.-skole. Samtlige institutter på DTU udgør en ph.d.-skole, og derudover har nogle centre også status som ph.d.-skoler. Ph.d.-skolerne betjenes af fem ph.d.-udvalg.

DTU's fem ph.d.-udvalg er sammensat således:

 • Matematik, fysik og informatik
  (Ph.d.-skolerne: DTU Compute og DTU Fysik)
 • Kemi, bioteknologi og kemiteknik
  (Ph.d.-skolerne: DTU Bioengineering, DTU Biosustain, DTU Kemi, DTU Kemiteknik og DTU Energi)
 • Elektronik, kommunikation og rumforskning
  (Ph.d.-skolerne: DTU Elektro, DTU Fotonik, DTU Nanolab og DTU Space)
 • Construction, Management Engineering, Mechanical Engineering & Wind Energy
  (ph.d.-skolerne: DTU Byg, DTU Management Engineering, DTU Mekanik og DTU Vindenergi)
 • Life science
  (Ph.d.-skolerne: DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet, DTU Sundhedsteknologi, DTU Veterinærinstituttet og DTU Miljø)