Hvordan fejrer vi vores ph.d. kandidater

DTU afholder den sidste fredag i oktober Ph.d.-kandidatreception for årets ph.d.-kandidater.

Til receptionen deltager dimitterende ph.d.ere med ledsager, hovedvejledere med ledsager, medvejleder(e) med ledsager, institutledere, medlemmer af DTU’s ph.d.-udvalg og DTU's bestyrelse.

Billederne fra seneste reception ligger i venstremenuen.