Digital Twin University

Fra 2023 udbyder DTU digitale ingeniøruddannelser – overalt i landet.

Digital Twin University
I 2023 opretter DTU digitale versioner af udvalgte ingeniøruddannelser og giver dermed studerende mulighed for at få en ingeniøruddannelse på højt niveau i hele landet.

Med et behov for fleksibel og livslang læring vil det være forventeligt, at man kan uddanne sig digitalt uanset hvor i Danmark – eller verden – man bor. I 2023 udbyder DTU for første gang digitale tvillinger til nogle af de ingeniøruddannelser, vi allerede har.

Undervisningen på DTU´s digitale uddannelser bliver online 4/5 af tiden og fysisk på Lyngby Campus 1/5 af tiden. Du får derfor fordelene og fleksibiliteten ved online undervisning samtidig med at du undervejs i din uddannelse også fysisk møder dine medstuderende og undervisere i forbindelse med de eksperimentelle elementer.

Der lagt op til en digital version af den almindelige uddannelse. Man opnår altså de samme slut-kompetencer ved at læse på den digitale version som man gør på den analoge.

Arbejdsbelastningen er også den samme, dvs. at man skal regne med et fuldtidsstudie på 40-45 timer i gennemsnit. 

Med digitale ingeniøruddannelser adresserer DTU samfundets behov for flere ingeniører, idet uddannelserne kan tilgås digitalt fra hele landet og målrettes dem, der ikke har mulighed for at flytte efter uddannelse af den ene eller anden grund. På længere sigt vil DTU også udbyde digital uddannelser til studerende uden for landets grænser.

Konceptet, som vi kalder Digital Twin University, er nyt og uprøvet, der er derfor mange barrierer, der skal overvindes og mange overvejelser, der skal gøres. Men der er klare krav, som skal opfyldes – vi går ikke på kompromis. Kvaliteten skal være lige så god, som for DTU’s øvrige uddannelser. DTU vil levere Europas bedste ingeniøruddannelser.

I første omgang kan du søge optagelse på diplomingeniøruddannelsen Maskinteknik ved vinteroptaget 2022/23.