Vigtige datoer i forbindelse med studiestarten

Studiestart  

August

 • Fra 3. august: Online brush-up kursus i matematik
  På DTU's online Matematik-portal kan du træne dine færdigheder inden for matematik.  

 • 12. august: Deadline for tilmelding til firedages online brush-up kursus i matematik
  Tilmeldingsskema finder du på Matematik-portalen, når du har taget matematiktesten. 

 • 12. august: SPS-introdag for alle SPS-studerende
  Introdagen indeholder bl.a. en introduktion til SPS-sagsgangen og mulighed for individuelle samtaler med fokus på dig og dit støttebehov.

 • 13. august: SPS-introdag særligt målrettet ordblinde studerende
  Introdagen indeholder bl.a. en introduktion til SPS-sagsgangen og mulighed for individuelle samtaler med fokus på dig og dit støttebehov.

 • 16. - 19.  august: Brush-up kursus i matematik 
  DTU udbyder et intensivt firedages brush-up kursus i matematik. Kurset bliver afholdt som onlineforløb fra kl. 9.30 - 14.00. 
 • 20. august: Velkomstdag
  På velkomstdagen vil du officielt blive budt velkommen på studiet, og du vil få en kort introduktionen til livet som studerende på DTU.  

 • 20. – 22. august: Weeekendrustur med overnatning
  Rusturene indeholder en blanding af sociale og faglige aktiviteter.

 • 20. – 22. august: Weeekendrustur uden alkohol med overnatning
  Rusturene indeholder en blanding af sociale og faglige aktiviteter.

 • 21. – 24. august: Firedags introforløb på campus
  Introforløbet har samme indhold som rusturene med overnatning, dvs. det indeholder en blanding af sociale og faglige aktiviteter. 

 • 21. – 24. august: Firedags rustur med overnatning
  Rusturene foregår i hytter på Sjælland eller Fyn.

 • 21. – 24. august: Firedags rustur med overnatning - på engelsk
  Rusturene foregår i hytter på Sjælland eller Fyn.

 • 23. august: Endags introforløb på campus
  Introforløbet er et alternativ til de traditionelle rusture med overnatning, og det har et større fagligt fokus end de øvrige introforløb.
 • 24. - 27. august: Firedags rustur med overnatning
  Rusturene foregår i hytter på Sjælland eller Fyn.

 • 24. - 27. august: Firedags rustur med overnatning - på engelsk
  Rusturene foregår i hytter på Sjælland eller Fyn.

 • 24. - 27. august: Firedags rustur uden alkohol med overnatning - på engelsk
  Rusturene foregår i hytter på Sjælland eller Fyn.

 • 27. august: Endags introforløb på campus
  Introforløbet er et alternativ til de traditionelle rusture med overnatning, og det har et større fagligt fokus end de øvrige introforløb.

 • Uge 34: Skema for første uges undervisning
  Fra midten af uge 34 kan du downloade dit skema for 1. uges undervisning.
 • 30. august: Studiestart
  Semesteret på DTU begynder.

September 

 • Uge 35: PF's evaluering af studiestarten
  I løbet af den første uge i september sender PF et spørgeskema til dig om din oplevelse af introdagen, din vektors rolle i forbindelse med introdagen og meget mere.

 • 17. september: RusJoint
  Koncert arrangeret af PF hovedsageligt for nyoptagne studerende.
 • 13. - 26 september: Studiestartsprøve
  2 uger efter studiestart skal du tage en studiestartsprøve. Prøven består i, at du skal lave en studieplan for hel din uddannelse, og du skal underskrive DTU's æreskodeks. 

November

 • 15. - 28. november: Studiestartsevaluering 
  Hvordan har du oplevet studiestarten på DTU? Du får tilsendt et kort spørgeskema om din oplevelse af studiestarten og livet som studerende på DTU.

Vigtige datoer i forbindelse med sommeroptagelsen 2021

Få et overblik over de vigtigste datoer i forbindelse med sommeroptagelsen