Brug din indflydelse som studerende

Brug din indflydelse som studerende

Som studerende på DTU kan du få indflydelse på mange forskellige niveauer og planer. Du kan for eksempel få indflydelse gennem dit instituts studienævn eller i en af Polyteknisk Forenings mange råd og udvalg.
Studienævn

På DTU er studienævnet fordelt på de enkelte institutter og hedder derfor institutstudienævn (ISN). De arbejder med uddannelsesrammerne for diplom-, bachelor- og kandidatuddannelserne på det pågældende institut.

Arbejdet handler om kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne. Det specifikke arbejde ligger bl.a. i gennemgang af kursusevalueringer og konsekvenser heraf. Det kan også være udvikling af nye specialiseringer og kurser samt skabelsen af sammenhængende uddannelser. Arbejdet består ofte af mange konkrete tiltag.

Udvalget består af 6-8 medlemmer, hvoraf halvdelen er studerende. Studienævnet arbejder med de kurser, undervisere og studieretninger, der er tilknyttet instituttet.

Møderne afholdes typisk hver 4.-6. uge, og der afholdes min. 4 møder årligt. Som medlem af et institutstudienævn og valgt igennem Polyteknisk Forening (PF) er man automatisk medlem af PF's Uddannelsespolitiske Råd (UPR)

Institutstudienævnene vælger repræsentanter til at sidde i de tværgående uddannelsesudvalg for civilingeniøruddannelsen (CUU) og diplomingeniøruddannelsen (DUU).

Alle studerende er med til at vælge de studerende til institutstudienævnene.

Polyteknisk Forenings råd og udvalg

Der findes flere råd og udvalg i Polyteknisk Forening (PF), hvor du kan få indflydelse på mange vigtige beslutninger.

PF’s øverste organ hedder Fællesrådet. Det er i fællesrådet, PF’s politikker på de enkelte områder bliver endeligt besluttet. Det er også fællesrådet, der godkender udvalg i PF og personer til DTU’s valgte organer.

PF blev oprettet i 1846 og er Danmarks ældste studenterforening. Udover at arrangere fester og koncerter og drive et studenterhus og mange andre ting, er PF først og fremmest optaget af at varetage de studerendes interesser politisk.

Læs mere om råd og udvalg under PF