Sommeruniversitetet DTU

Sommeruniversitetet DTU

Sommeruniversitetet giver studerende mulighed for at følge kurser i løbet af sommeren og består af 3 undervisningsperioder i juni, juli og august. Hver periode er på 3 uger.

Sommeruniversitetet er for dem, der har brug for at være på forkant med pointene, så der er mere tid til andre aktiviteter i de øvrige semestre, og for dem, der er kommet bagud på point eller er dumpet til en eksamen og har brug for repetition. Man kan man også tage kurser, der ellers ville kollidere skemamæssigt med andre, og det er samtidig et tilbud til gæster fra andre universiteter eller lande, til folk, der ønsker efteruddannelse, eller til dem, der bare ikke har lyst til den lange sommerpause. Kursussproget (undtagen på repetitionskurserne) er engelsk.

Kurser på sommeruniversitetet

Over 100 kurser kan følges på sommeruniversitetet. Kurserne findes i kursusbasen www.kurser.dtu.dk. Søg på ”Sommeruniversitet” for kurser i juni, juli og august eller på de enkelte måneder.

Der er mange forskellige slags kurser at vælge i mellem, fx:

 • forskningsfordybelse (research immersion), hvor man er i laboratoriet med en ph.d. eller postdoc
 • feltkurser, nogle skal fx ud og sejle
 • repetitionskurser til dem, der har dumpet en eksamen
 • industriens Fond-kurser om innovation og entreprenørskab.    
Kursusperioder

3-ugers-perioden juni 2019: 6. juni - 27. juni
3-ugers-perioden i juli 2019: 8. juli - 26. juli
3-ugers-perioden i august 2019: 5. august - 23. august

Tilmelding

Tilmeldingsperiode 1.- 15. maj for kurser i juni, juli og august.

Hvis der er ledige pladser efter den ordinære tilmeldingsfrist, er der mulighed for eftertilmelding i følgende periode:

29. maj - 7. juni til kurser i juni måned
29. maj - 9. juli til kurser i juli måned
29. maj - 6. august til kurser i august måned (inkl. tilmelding til repetitionskurser).

DTU-studerende tilmelder sig kurser fra kursusbasen (med et studienummer) via tilmeldingsmodulet i CampusNet. Det enkelte institut kan dog beslutte, at tilmelding sker på instituttet. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen. Tilmelding til specialkurser i sommerperioden sker via vejleder på instituttet.

Studerende ved andre universiteter tilmelder sig som gæstestuderende.  

Personer, der ikke er studerende ved et universitet, tilmelder sig via DTU’s tompladsordning.

Hvem kan deltage?
 • Civilbachelor-, diplomingeniør -, kandidat- og ph.d.-studerende
 • DTU-studerende
 • Internationale gæstestuderende
 • Nationale gæstestuderende
 • Studerende, der skal supplere for at begynde på en kandidatuddannelse
 • Personer, der vil på efteruddannelse
 • Dansk- og engelsksprogede studerende. De fleste kurser er på engelsk. Repetitionskurser (hvis man har dumpet en eksamen) er på dansk.

Studievejledningen

NB! Studievejledningen har lukket fra 15. til 22. april (begge dage inklusiv) grundet påskeferie

Lyngby Campus
Bygning 101A
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Personlig henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-14

Ballerup Campus
Lokale D 1.01
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Personlig henvendelse mandag, onsdag og fredag kl. 11-14

Tlf. 45 25 11 99
Telefonisk henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-11

Mail: studvejl@adm.dtu.dk

Bemærk: Studievejledningen holder lukket på helligdage, i forbindelse med sommer-, efterårs-, jule- og påskeferien og 5. juni.