Uddannelsesveje

På DTU kan du blive diplomingeniør, civilingeniør og ph.d. Som Danmarks største uddannelsessted for ingeniører har vi et stort udbud af uddannelsesretninger og kurser at vælge imellem. Uanset hvad du vælger, giver en ingeniøruddannelse fra DTU dig et stærkt teknisk-naturvidenskabeligt fundament, og efter din uddannelse kan du arbejde som ingeniør i mange forskellige typer af job.

Undervisning i Design og Innovation. Foto: Mikkel Strange
Foto: Mikkel Strange

Diplomingeniør (3,5 år)

Diplomingeniøruddannelsen på DTU er en af verdens bedste. Du læser på et universitet, hvor du har adgang til engagerede undervisere og unikke faciliteter.

Dit studium er baseret på det såkaldte CDIO-koncept, som afspejler virkelighedens verden og erhvervslivets behov. Det er derfor, du kan gå lige i job, når du er færdig med din uddannelse.

Diplomingeniøruddannelsen

Civilingeniør (3+2 år)

Uddannelsen til civilingeniør (cand.polyt.) er en forskningsbaseret teknisk og naturvidenskabelig uddannelse med en stor faglighed, fleksibilitet og valgfrihed.

For at blive civilingeniør skal du først gennemgå en treårig bacheloruddannelse og derefter en toårig kandidatuddannelse. Undervejs får du mulighed for at fordybe dig i et fagområde, som du er særligt interesseret i.

Bacheloruddannelsen
Kandidatuddannelsen

Ph.d. (3 år)

Når du er uddannet civilingeniør, kan du fortsætte på ph.d.-studiet, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en skriftlig afhandling og et offentligt forsvar af dit ph.d.-projekt.

Ph.d.-uddannelsen
Grafik over uddannelsesretninger