Retningslinjer for krænkende adfærd

Retningslinjer for krænkende adfærd, herunder mobning, chikane, seksuel chikane, vold, trusler om vold og diskrimination.

DTU har et ansvarligt undervisnings- og arbejdsmiljø, hvor trivsel og åbenhed prioriteres. Alle aktiviteter på DTU er baseret på et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde, både blandt de studerende og medarbejderne. Det er DTU´s forventning til alle, såvel studerende som medarbejdere.

Krænkende adfærd, herunder mobning, chikane, seksuel chikane, vold, trusler om vold og diskrimination

DTU accepterer ikke krænkende adfærd, mobning, chikane, seksuel chikane, vold, trusler om vold, diskrimination eller andre former for krænkende adfærd, hverken rettet mod studerende, medarbejdere eller gæster.

Krænkende adfærd er uacceptabelt, uanset hvilken form og på hvilken måde den udøves.

Det kan være forskelligt, hvad den enkelte oplever som krænkende adfærd. Når man vurderer, hvorvidt der er tale om en krænkelse, vil man starte med at tage udgangspunkt i den krænkedes oplevelse af situationen.

Alle studerende og medarbejdere på DTU er ansvarlige for at sikre, at krænkende adfærd ikke finder sted.

Retningslinjer ved krænkende adfærd 

Har brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp på DTU, kan du henvende dig til: