Hvem kan få SPS?

Som studerende kan du modtage Specialpædagogisk Støtte, SPS, hvis du har dokumentation for en eller flere af disse funktionsnedsættelser:

I udgangspunktet kan du kun få SPS, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, men der kan også tildeles midler til udredning – fx ved begrundet mistanke om ordblindhed.

Generelle betingelser for at få SPS

 • Du skal have en funktionsnedsættelse, som forhindrer dig i at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende.
 • Din funktionsnedsættelse skal være dokumenteret af en fagperson i form af kopi af journaludskrift fra sygehus, læge, talepædagog, psykolog eller andet. Hvis du ikke har dokumentation for din funktionsnedsættelse fra en fagperson, kan SPS-medarbejderne på DTU på baggrund af en samtale med dig søge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om midler til, at du kan indhente dokumentation.
 • Du skal være studieaktiv for at kunne modtage SPS. Det vil sige, at du ikke må være mere end 12 måneder forsinket i dit studium. Hvis du bliver mere end 12 måneder forsinket, har du dog mulighed for at søge dispensation om fortsat at modtage SPS. Du skal kontakte SPS-medarbejderne på DTU, hvis du har brug for at søge om dispensation. 
 • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.
  Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

  Kontakt SPS-enheden

  Tlf.: 4525 2000
  Telefonisk kontakt mandag, onsdag og fredag kl. 9.30 - 10.30. 1. fredag i måneden dog kl. 10-10.30.


  Lyngby Campus

  Bygning 101A, Lokale 1.027
  Anker Engelunds Vej 1
  2800 Kgs. Lyngby
  Mail: aus-sps@adm.dtu.dk
  Personlig henvendelse efter aftale

  Ballerup Campus
  Lokale D. 1.32
  Lautrupvang 15
  2750 Ballerup
  Mail: aus-sps@adm.dtu.dk 
  Personlig henvendelse efter aftale (typisk tirsdag og torsdag)

  Bemærk: SPS-enheden holder lukket på på helligdage, i forbindelse med sommer-, efterårs-, jule- og påskeferien og 5. juni. Der er også lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag.