Enzymkinetik og Michealis-Menten modellen

I denne øvelse skal eleverne i laboratoriet og lave klassiske eksperimenter med enzymkinetik. Eleverne kommer til at lave en standardkurve og to enzymatiske reaktioner; én med inhibitor og én uden inhibitor. Herefter skal eleverne lave databehandling i excel, hvor de skal bestemme hvilken type af inhibering, der er sket i den enzymatiske reaktion. Eleverne skal lave en standardkurve, et Michaelis-menten plot og et Lineweaver-Burk plot. De kommer til at bestemme Km og Vmax for reaktionerne samt beregne koncentrationer af produkt og enzym, reaktionshastigheder og omdannelseshastighedskonstanten K2. På dagen vil teorien bag enzymkinetik samt databehandling blive gennemgået. Databehandling udføres i excel. Eleverne skal medbringe en laptop med office-programmet excel installeret. Al materiale der skal bruges i laboratoriet samt en forsøgsvejledning stilles til rådighed. Eleverne får også en kort rundvisning på DTU samt et oplæg om bacheloruddannelsen "Life Science og teknologi" samt det at være studerende på DTU. Besøget på DTU varer fra kl. 9.00 - 16.00.

Praktiske oplysninger

Hvor:

På DTU Bioengineering, Bygning 207, rum 048, 2800 Kgs. Lyngby

Forudsætninger:

Eleverne skal have biologi, kemi eller bioteknologi på højniveau og skal mindst gå i 2.g når øvelsen udføres. Det anbefales at eleverne har haft undervisning i enzymkinetik i et vist omfang, og at de er bekendte med enzymers egenskaber. Al nødvendig teori bliver gennemgået på dagen, men elevernes udbytte af øvelsen vil være større hvis de har kendskab til teorien på forhånd. Databehandlingen bliver udført i excel, derfor er det vigtigt at alle elever medbringer en computer til øvelsen. Såfremt der er elever i klassen der lider af sygdomme, som kan have indflydelse på sikkerheden i lab bør det noteres i ansøgningen. Dette kan f. eks. være Epilepsi eller lignende. Vær opmærksom på at der grundet en systemfejl nogle gange ikke udsendes en godkendelsesmail på øvelsesbestillingen. I nogle tilfælde ender kvitteringen hos det enkelte gymnasies administration. Der arbejdes på at få løst problemet. I mellemtiden kan man kontakte emmdan@dtu.dk for at sikre, at ens bestilling er gået igennem.

Antal deltagere:

12 - 30

Udbydes i perioden:

20/2 - 5/5

Tidsforbrug:

Kl. 9.00 - 16.00

Materialer:

Eleverne skal selv medbringe en udprintet version af øvelsesvejledningen. Der skal som minimum være én udprintet vejledning pr. gruppe. Eleverne skal medbringe en laptop til databehandling. Eleverne skal selv sørge for mad. Der er mulighed for at købe mad i DTU's kantine eller medbringe en madpakke.

Tilbydes følgende dage:

Mandage og fredage

DTU-lærer:

Malene Bonné Meyer
E-mail: mbme@dtu.dk
Institut: Institut for Bioteknologi og Biomedicin
Telefon: 45252569

Bestillingsansvarlig:

Mathilde Blume Skjoldager
E-mail: s204549@student.dtu.dk
Institut: Studerende

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
 
Angiv relevante dage
Angiv antal deltagere