Lærerkurser og inspirationsdage

Der er flere muligheder for dig som lærer i gymnasiet eller grundskolen, hvis du vil blive klogere på forskningen på DTU og ønsker at udvikle dig selv og din undervisning.

Tag på efteruddannelse på DTU
Her giver vi dig et overblik over de forskellige efteruddannelsestilbud, som DTU tilbyder. De fleste tilbud er tæt knyttet til et eller flere undervisningsfag, men du har også mulighed for at efteruddanne dig inden for områder som har et mere bredt sigte. DTU byder på faglig undervisningsrelevant inspiration på enkeltstående dage og ved kurser af flere dages varighed.

Er du kursusarrangør?
Skal du planlægge et kursus for gymnasie- eller grundskolelærere og har du brug for faglige bidrag fra DTU? Læs her om hvordan du tager kontakt.