Kunstig intelligens og lyd

Hvad er matematikken bag brugen af kunstig intelligens i lyd, som vi kender fra Siri, Spotify og andre programmer Gennem undervisningensforløbet 'Regn lyden ud' kan gymnasieelever stifte bekendtskab med principperne og kodningen bag de såkaldte neurale netværk.

Regn Lyden Ud - i Matematiktimen
"Regn Lyden Ud - i Matematiktimen" er et online undervisningsmateriale, der udforsker matematikken bag kunstig intelligens. Materialet er målrettet 3.G.-klasser på matematik A-niveau og formidler, hvordan kunstig intelligens grundlæggende er baseret på matematik og logik. Gennem forløbet lærer eleverne at anvende matematik til at designe og træne deres egen AI, inklusive neurale netværk til lydgenkendelse.

Materialet tager udgangspunkt i viden om andengradspolynomier, linjer, lineære funktioner, lineær regression, basal differentialregning og funktioner af to variable.

Det centrale emne i undervisningsmaterialet er funktioner af to variable, og der benyttes begreber som funktioner af to variable, grafen for funktion af to variable, snitkurver, niveaukurver, partielle afledede, gradienter, stationære punkter og simple ekstrema-betragtninger.

Idéen i materialet er at inddrage velkendt stof (især lineær regression og de mindste kvadraters metode, samt top-punktsformlen for andengradspolynomier) i introduktionen af første-ordens iterativ optimering (på engelsk også kendt som "gradient descent" eller "steepest descent"). Som avanceret materiale (del-elementer af materialet, der kan ignoreres uden at miste kontinuitet) behandles også kort stokastiske variable (uniform- og normal-fordelingen).

Er du underviser?

Klik på linket her for at hente lærervejledningen som PDF.

Miniforelæsning med en forsker

Professor Aasa Feragen giver en miniforelæsning (13 minutter) om 'ansvarlig kunstig intelligens'

BLIV INGENIØR OG GØR EN FORSKEL

Flere af DTU's uddannelser giver færdigheder og viden, som du kan bruge til at gøre en forskel inden for fx kunstig intelligens. Se et udpluk:

Kunstig Intelligens og Data Softwareteknologi Computer engineering
Baggrund