SPS til studerende med udviklingsforstyrrelser, psykiske diagnoser eller neurologiske vanskeligheder

Afklaring af støttebehov ved Studenterrådgivningen

Som studerende med en udviklingsforstyrrelse, psykisk diagnose og/eller neurologiske vanskeligheder, vurderes dit støttebehov gennem en afklaringssamtale.

Afklaringssamtalen foregår hos Studenterrådgivningen på DTU. Under samtalen vil du sammen med en konsulent fra Studenterrådgivningen finde ud af, hvilken støttetype der passer bedst til dit behov.

Studenterrådgivningen vil efter samtalen anbefale en eller flere af nedenstående tre støtteformer.

Støtteformer

Studiestøtte ved Studenterrådgivningen
Studiestøtten ved Studenterrådgivningen vil have fokus på din trivsel på studiet, herunder tilegnelsen af værktøjer til håndtering af de specifikke udfordringer du har som følge af din diagnose. Støtten skal gensøges hvert semester.

Studiestøtte ved faglig støttelærer
Typisk vil der være tale om en underviser fra din uddannelse, som vejleder og motiverer dig i forhold til faglige udfordringer. Der kan for eksempel arbejdes med struktur, planlægning og udvikling af strategier. Støttelæreren skal ses som en pædagogisk assistance, og formålet er at lære at mestre strategier til opnåelse af specifik viden af faglig karakter og derefter kunne anvende denne viden på et mere generelt og abstrakt niveau. Hvordan og hvilken hjælp, der er relevant, afhænger naturligvis af dine behov - det er noget I sammen finder ud af. Støtten skal gensøges hvert semester.

Studiestøtte ved studiementor
En studiementor er typisk en medstuderende fra en ældre årgang på samme studieretning, som du selv studerer på. Studiementorens rolle er at støtte dig i forhold til de mere praktiske og sociale anliggender, der er forbundet med at studere. For eksempel kan studiementoren hjælpe og støtte dig under studiestarten og efter hver ferie, når et nyt semester starter. Studiementoren kan også hjælpe med kursus- og eksamenstilmeldinger, yde hjælp til struktur for lektielæsning, opgaveaflevering, eksamenslæsning m.m. Hvilken hjælp, der er relevant, afhænger naturligvis af dine behov - det er noget I sammen finder ud af. Støtten skal gensøges hvert semester.

Derudover kan der søges om:

Workshop/supervision til støttelærer eller studiementor
I forbindelse med tildeling af studiestøtte ved faglig støttelærer eller studiementor kan der også ansøges om workshop/supervision til støttelæreren eller studiementoren. Det betyder, at støttelæreren eller studiementoren kan få timer ved en ekspert, som kan informere nærmere om den konkrete psykiske lidelse eller udviklingsforstyrrelse og give gode råd og vejledning til, hvordan støttelæreren eller studiementoren kan give dig den bedst mulige hjælp og støtte. Støtten skal gensøges hvert semester.

Diktafon
Med en diktafon kan du optage undervisningen. Det er en hjælp til at tage noter, hvor lydfiler kan gemmes direkte fra diktafonen til en computer. Herefter har du mulighed for at genhøre og bearbejde informationen hjemme, træne fokus og opmærksomhed og udvælge det vigtigste faglige stof.