Støttemuligheder

Via SPS-ordningen kan du modtage forskellige former for støtte og hjælpemidler. Støtten bliver tildelt baseret på dit individuelle behov.

Her kan du se eksempler på mulige støtteformer:

  • Ordblindhed: programpakke, IT-startpakke, instruktion, studiestøttetimer, NOTA, m.m.
  • Psykiske vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelse: studiestøttetimer, faglig støttelærer, støtteperson. Det er forskelligt, hvordan forskellige universiteter organiserer støtten for denne gruppe af studerende. Læs om mulighederne for DTU-studerende.
  • Kronisk eller alvorlig sygdom: støttetimer, hjælpemidler, instruktion, sekretærhjælp, m.m.
  • Bevægelseshandicap: hjælpemidler, støttetimer, sekretærhjælp, m.m.
  • Synshandicap: IT-startpakke, instruktion, hjælpemidler, NOTA, studiestøtte, sekretærtimer, m.m.
  • Hørehandicap: tolk, høretekniske-hjælpemidler, IT-startpakke, instruktion, studiestøtte, sekretærtimer, m.m.

I udgangspunktet kan du kun få SPS, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, men der kan også tildeles midler til udredning eller test – fx ved begrundet mistanke om ordblindhed.