Til eksterne leverandører af specialpædagogisk støtte

Hvis du som ekstern leverandør støtter en studerende på DTU, kan der opstå forskellige behov i forbindelse med forløbet. Det kan for eksempel være, at du er tolk, faglig støttelærer, eller andet.

Hvis du har brug for at deltage i undervisningen, vil vi bede dig og din studerende gøre underviser opmærksom på dette, gerne i god tid. På samme måde, hvis du skal deltage i et arrangement på DTU, velkomstarrangement, foredrag, workshop mm. må I også meget gerne gøre arrangørerne opmærksomme på dette. Dette af hensyn til anskaffelse af ekstra stole, forplejning, brandsikkerhed, mm.

Hvis du har brug for en mere permanent WiFi løsning (end gæste-WiFi) og/eller adgang til din studerendes undervisningsmaterialer, så er det første du skal gøre at få oprettet en gæsteprofil:

 1. Oprettelse af gæsteprofil

  Skriv til SPS-enheden på adressen aus-sps@adm.dtu.dk med følgende information:

  Navn, efternavn:
  Tlf og mail:
  Den studerende, som du er tilknyttet:

  Brugerne logger på deres konto ved at vælge netværket dtu og derefter åbne en browser. I browseren fremkommer loginbillede.

  BEMÆRK: Gæstekontoen træder først i kraft dagen efter oprettelsen.

 2. Adgang til Wi-Fi

  Når du har fået oprettet en gæsteprofil, kan du få adgang til DTU's WiFi.

 3. Tilgå undervisningsmaterialer, skemaer, pensumlister m.m. 
  Når du har fået oprettet en gæsteprofil, kan du få adgang til din studerendes undervisningsmaterialer, skemaer, pensumlister mm. Din studerende skal skrive til den/de relevante undervisere og bede om at du bliver sat på deltagerlisten på kurset. Dermed får du adgang til kursets ”hjemmeside”.