Jens Kjerulf Petersen

Jens Kjerulf Petersen

Professor

DTU AQUA
National Institute of Aquatic Resources

Danish Shellfish Centre

Technical University of Denmark

Øroddevej 80

7900 Nykøbing Mors

Request a vCard via e-mail.

Publications
Projects
Activities
CV
DTU news
Loading

Publications rss feed

2018
 

Annual variation in the composition of major nutrients of the common starfish (Asterias Rubens)

van der Heide, Marleen Elise ; Møller, Lene Friis ; Petersen, Jens Kjerulf ; Nørgaard, Jan Værum
in journal: Animal Feed Science and Technology (ISSN: 0377-8401) (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2018.02.007), vol: 238, pages: 91-97, 2018

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    Year: 2018     |    DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2018.02.007

  PDF

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2017/2018

Nielsen, Pernille ; Nielsen, Mette Møller ; Geitner, Kerstin ; Petersen, Jens Kjerulf
Publisher: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, Report name: Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2017/2018, (ISBN: 978-87-7481-249-4), pages: 59

Type: Report

Status: Published     |    Year: 2018

2017
 

Testing the potential for improving quality of sediments impacted by mussel farms using bioturbating polychaete worms

Bergström, Per ; Carlsson, Marita S ; Lindegarth, Mats ; Petersen, Jens Kjerulf ; Lindegarth, Susanne ; Holmer, Marianne
in journal: Aquaculture Research (ISSN: 1355-557X) (DOI: http://dx.doi.org/10.1111/are.12870), vol: 48, issue: 1, pages: 161–176, 2017

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    Year: 2017     |    DOI: http://dx.doi.org/10.1111/are.12870

 

Muslinge- og østersfiskeri i Natura 2000 områder – en succeshistorie

Nielsen, Pernille ; Canal-Vergés, Paula ; Petersen, Jens Kjerulf
Presented at:
Dansk Havforskermøde, 2017, Helsingør

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    Year: 2017

 

How to increase mussel longline production in Denmark?

Saurel, Camille ; Andersen, Lars Kyed ; Barreau, Pascal David Alain ; Boesen, Helge ; Petersen, Jens Kjerulf
Presented at:
Dansk Havforskermøde, 2017, Helsingør

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    Year: 2017

 

Søpunge – en ny proteinkilde som biomasse i bioraffinering?

Møller, Lene Friis ; Petersen, Jens Kjerulf ; Havenhand, Jonathan
Presented at:
Dansk Havforskermøde, 2017, Helsingør

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    Year: 2017

  PDF

Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger ved og øst for Horsens Fjord samt Endelave 2017

Nielsen, Pernille ; Canal-Vergés, Paula ; Nielsen, Mette Møller ; Geitner, Kerstin ; Petersen, Jens Kjerulf
Publisher: Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, Report name: Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger ved og øst for Horsens Fjord samt Endelave 2017, (ISBN: 978-87-7481-236-4), pages: 46

Type: Report

Status: Published     |    Year: 2017

 

Invasive skaldyr i Limfjorden

Petersen, Jens Kjerulf ; Glenner, Henrik ; Nielsen, Pernille ; Lützen, Jørgen
in journal: Kaskelot (ISSN: 0106-0023), issue: 215, pages: 36-40, 2017

Type: Journal article

Status: Published     |    Year: 2017

 

Undersøgelser af stenrevs potentielle 'kvælstofeffekt' samt bidrag til genetablering af stenrev i Natura 2000-området 'Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg'

Jørgensen, Torben Bramming ; Fossing, Henrik ; Markager, Stiig ; Stæhr, Peter Anton ; Dahl, Karsten ; Møhlenberg, Flemming ; Middelboe, Anne Lise ; Andersen, Jesper ; Nielsen, Mette Møller ; Petersen, Jens Kjerulf ; Jensen, Jørn Bo ; Al-Hamdani, Zyad K.
Presented at:
Dansk Havforskermøde, 2017, Helsingør

Type: Paper

Status: Published     |    Year: 2017

 

GIS- og model-værktøj til forudsigelse af ålegræs retablering sites

Flindt, Mogens ; Rasmussen, Erik Kock ; Petersen, Jens Kjerulf ; Valdemarsen, Thomas ; Erichsen, Andres ; Kaas, Hanne ; Kuusemäe, Kadri ; Canal-Vergés, Paula
Presented at:
Dansk Havforskermøde, 2017, Helsingør

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    Year: 2017