Danmarks Tekniske Universitet

Datacentre bør integreres i et grønt energisystem

Gentænk måden datacentres klimaaftryk opgøres på, afstem strømforbruget med grøn strøm og genanvend overskudsvarmen, lyder DTU-anbefaling.

Læs artiklen: Datacentre bør integreres i et grønt energisystem.

Hvad er bæredygtighed. Bliv klogere på emnet i DTU's store tema om bæredygtighed og dertilhørende teknologier.

DTU er optaget af at skabe bæredygtige løsninger, som understøtter et bedre liv for mennesker, bidrager til værdiskabelse og fremmer et bæredygtigt ressourceforbrug.

Læs mere om bæredygtighed og nogle af teknologierne.

Bliv ingeniør på DTU

DTU har forskellige tilbud til dig som søger videreuddannelse, viden og inspiration.
Tema i DYNAMO nr. 66 om klimavenligt landbrug

I regeringens udspil 'Grøn Omstilling af Landbruget', blev en række teknologiske løsninger fremhævet som værende lovende. Læs om hvordan DTU’s forskere er med til at bane vejen til en landbrugssektor med et mindre klimaaftryk.

Photo: Mikkel Adsbøl

Mangler din virksomhed faciliteter til teknologi-, produkt- eller produktionsudvikling? Faciliteterne er tilgængelige til konkurrencedygtige priser og gør det muligt at udvikle innovative løsninger.