Danmarks Tekniske Universitet

Billede af byggematerialer der skal genanvendes. Cirkulært byggeri sikrer bedre udnyttelse af ressourcer

En sektorudviklingsrapport fra DTU anbefaler at byggesektorens aktører går sammen om store testprojekter og skalering af cirkulært byggeri.

Læs artiklen 'Cirkulært byggeri sikrer bedre udnyttelse af ressourcer'.

Digitalisering er et vigtigt klimaværktøj

CO2-udledning fra internettet er på højde med flyindustriens, men teknologierne bag er samtidig et afgørende redskab i klimakampen.

Læs artiklen 'Digitalisering er et vigtigt klimaværktøj'.

Tema i DYNAMO nr. 66 om klimavenligt landbrug

I regeringens udspil 'Grøn Omstilling af Landbruget', blev en række teknologiske løsninger fremhævet som værende lovende. Læs om hvordan DTU’s forskere er med til at bane vejen til en landbrugssektor med et mindre klimaaftryk.

Hvad er bæredygtighed. Bliv klogere på emnet i DTU's store tema om bæredygtighed og dertilhørende teknologier.

DTU er optaget af at skabe bæredygtige løsninger, som understøtter et bedre liv for mennesker, bidrager til værdiskabelse og fremmer et bæredygtigt ressourceforbrug. Læs mere om bæredygtighed og nogle af teknologierne.

Nyt DYNAMO magasin på gaden.

Læs i magasinet om fire veje til et landbrug med færre klimagasser, om hvordan matematik bruges til bedre vaccineproduktion, og om en teknologi, der kan måle tykkelsen af isen på en frossen reje – eller en vejstribe.