For leverandører

Her finder du oplysninger om hvordan du handler med DTU, EAN numre, aktuelle udbud og DTU's design.

Samhandel med DTU:

DTU eForms

DTU eForms er en digital blanketløsning til afregning af udlæg og kilometergodtgørelse for ikke-ansatte, censorer, studerende m.fl.

Udbud/Tenders

Information om DTU's udbud.

DTU Standarder

Vejledninger og standarder til entreprenører, leverandører og kunder gældende for:

Designguide

DTU designguide giver en præsentation af DTU's visuelle identitet og præsenterer grundelementerne i DTU's design.

Billede fra evakueringsfilmen
Bæredygtighed og miljøvurdering
Evakueringsprocedure for DTU. Se filmen, der beskriver hvad du skal gøre i tilfælde af et akut uheld på DTU.