Beredskabet på DTU

DTU’s Beredskab understøtter DTU´s strategiske sigte om at være et trygt og sikkert universitet.

Beredskabet på DTU

I tilfælde af en farlig og akut beredskabshændelse skal du gøre følgende:

  1. Skab sikkerhed
  2. Vurder situationen/tilskadekomne
  3. Alarmér - ring 1 1 2
  4. Giv førstehjælp/psykisk førstehjælp
  5. Modtag redningsberedskabet
  6. Informér DTU's koncernberedskab - ring (+45) 45 25 33 55

Som ansat skal du også:

  • informér egen ledelse
  • foretage registrering i DTU's Injury app