Innovation

Wind turbines

Innovation er en del af DTU's DNA. Vi hjælper studerende og ansatte med at omsætte opfindelser og opdagelser til driftige virksomheder, og vi indgår i nytænkende samarbejder med samfundet omkring os. Alle vores ingeniøruddannelser har innovation som en fast del af pensum. Alt sammen fordi vi er drevet af viljen til at udvikle nye, bæredygtige idéer, der kan bidrage til at løse de udfordringer, verden står over for.

DTU har et af de mest veludbyggede økosystemer for innovation og entreprenørskab blandt tekniske universiteter i Europa.

Det er med til at løfte nye idéer og opfindelser fra undervisningslokalerne og forskningslaboratorierne på DTU ud i den virkelige verden, hvor de kan skabe nye arbejdspladser og være med til at løse opgaver og udfordringer i samfundet.

Læs artikler med eksempler fra vores økosystem for innovation her.

Innovation på DTU omfatter fire søjler med hver sit særlige fokus:

De studerende har obligatoriske kurser, valgfag og ekstracurriculære aktiviteter inden for innovation og entreprenørskab.

Gennem projekter, events, praktik og studenterjobs er der en bred kontaktflade mellem de studerende og erhvervslivet, som sikrer at de studerende får de kompetencer der efterspørges og at virksomhederne nyder godt af innovative input fra de studerende.

En stor del af de nye startups kommer fra studerende. 

Læs mere om studenterinnovation

DTU er erhvervslivets universitet og indgår i en lang række samarbejder med virksomheder om strategisk forskningssamarbejde, efteruddannelsestilbud, studenterprojekter, konferencer mv.

Vekselvirkningen mellem universitetet og erhvervslivet er med til at sikre at teori omsættes til praksis og at forskningen baseres på problemstillinger fra den virkelige verden.

Læs mere om virksomhedssamarbejde

Væksten i startups på DTU viser at både studerende og ansatte i stigende grad formår at omsætte ideer til løsninger til gavn for samfundet.

Væksten understøttes af, at DTU har etableret prototype-værksteder, rådgivning, finansieringsmuligheder og forskningsmiljøer der tilsammen giver et unikt miljø omkring entreprenørskab og iværksætteri.

Læs mere om startups

Forskningen på DTU fører ofte til opfindelser som vurderes at kunne omsættes kommercielt.

På den baggrund indgår DTU i salgs-, licens- og optionsaftaler med etablerede virksomheder og startups som kan udvikle produkter med afsæt i teknologi fra DTU.

Læs mere om kommercialisering af teknologi

Innovation er, når det bliver til noget ude i den virkelige verden. Forskning og uddannelse er et middel til innovation.
MARIANNE THELLERSEN KONCERNDIREKTØR FOR INNOVATION OG ENTREPRENEURSKAB
Marianne Thellersen

Marianne Thellersen Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab

Studenterinnovation - en del af studielivet

Som studerende på DTU får man en ingeniøruddannelse i verdensklasse. Men DTU er mere end bare forelæsninger, øvelser, laboratorier og projektarbejde. De studerende på DTU er en del af et innovativt campusmiljø, hvor idéer kan materialiseres, og teori kan omsættes til virkelighed.
 
Når forelæsningerne er slut, er dørene fortsat åbne i f.eks. DTU Skylab og i universitetes mange værksteder, biblioteker og laboratorier. På DTU er der masser af ligesindede innovatører og avancerede faciliteter, som giver optimale rammer for at få noget ekstra ud af studierne og mulighed for at være med til at definere fremtidens teknologi.
 
Innovationsaktiviteterne er tæt integreret i undervisningen, og der udbydes både teoretiske og praktiske kurser, hvor virksomheder bidrager med konkrete problemstillinger og projekter.
 
DTU Entrepreneurship står bl.a. for at udvikle uddannelser og kurser om entreprenørskab, som i vid udstrækning er praksisorienterede og foregår i et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsliv.

'Innovation in engineering' er et praktisk kursus, der tager alle kandidatstuderende på DTU gennem innovationsprocessen. Kurset giver de studerende innovationsteknikker, som vil være nyttige i deres fremtidige projekter.

Kurset giver dem mulighed for at lære innovationsprocessen på en guidet måde og med konstant støtte fra en facilitator. Det er med til at tydeliggøre, at innovation er håndgribelig og nem at implementere, ikke kun magi.

Gennem kurset vil de studerende arbejde i et multidisciplinært og multikulturelt miljø, hvor de vil få udvidet deres perspektiver på verden, forbedre deres bløde færdigheder og tage informerede beslutninger sammen.

Studerende, der allerede har deltaget i kurset, blev overraskede over, hvor mange innovative og lovende løsninger de kom med. Mange af løsningerne ender måske som en startup idé i DTU Skylab, som er et miljø, der kan understøtte dens fremtidige realisering.

Innovation Pilot er et læringsforløb for alle diplomingeniørstuderende, hvor de arbejder med konkrete udfordringer eller idéer defineret af virksomheder. 

I videoen fortæller DTU's rektor Anders Bjarklev om kurset 'innovation in Engineering'.
DTU's rektor Anders Bjarklev fortæller om kurset 'innovation in Engineering' som giver studerende på DTU kompetencer, færdigheder og passende mindset til at innovere og arbejde i innovationsteams.
Studenterprojektet Danstar gennemførte en succesfuld affyring af den første studenterbyggede dobbelt-brændstof-raket på det europæiske kontinent.
Studenterprojektet Danstar gennemførte en succesfuld affyring af den første studenterbyggede dobbelt-brændstof-raket på det europæiske kontinent.

Vidensudveksling med industrien

Essensen i ingeniørens virke er at finde de rigtige tekniske løsninger på de udfordringer, vi står over for som mennesker og samfund.
 
DTU bidrager ikke kun ved at levere veluddannet arbejdskraft, men i høj grad også ved at samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder - der, hvor udfordringerne kan ses og mærkes, og hvor løsningerne i sidste ende skal implementeres.
 
Samarbejdet kan foregå på mange forskellige niveauer. Fra de store strategiske forskningsprojekter med stor innovationshøjde til deltagelse i enkeltstående kurser, arrangementer og events på DTU. Et eksempel er ordningen DTU Industrial Partnerships, som formidler kontakten mellem universitet og erhvervsliv og tilbyder forskellige samarbejdspakker, der skræddersyes efter behov.

Gennem samarbejdet får DTU indsigt i aktuelle problemer og udfordringer og mulighed for at skabe teknologiske løsninger, som kan bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet. 

DTU inviterer både små og store virksomheder til at overveje et samarbejde. Vær med, når der afholdes teknologiske topmøder - find et relevant kursus – overvej, om et ingeniørrelateret problem kunne løses af en DTU-studerende. Når først dialogen er etableret, viser erfaringen, at der er mere at hente.

Startups og iværksætteri

Sammenlignet med andre har DTU-iværksættere en meget høj overlevelsesrate. Virksomheder baseret på opfindelser fra DTU klarer sig næsten dobbelt så godt som andre spinouts og startups i Danmark. 

94 procent af de virksomheder, der er baseret på IP-rettigheder fra DTU, er stadig i gang efter fem år. Det viser en rapport fra CVR-registeret for perioden 2000-2017.

For at understøtte etablering af startups, har universitetet etableret en række programmer i innovationshubben DTU Skylab. Derudover har DTU et mentorprogram, hvor erfarne erhvervspersoner matches med DTU's iværksættere for at opnå en hurtigere udvikling. Universitetet har også styrket bevillingerne til kommerciel modning af ideer og opfindelser fra studerende og ansatte. 

DTU Link på Risø Campus faciliterer innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland, og er inkubator for regionale tech-startups. 

DTU Science Park kan startups videreudvikle deres teknologier, få hjælp til produkt- og forretningsudvikling og til at komme hurtigt på markedet med deres løsninger.

DTU har desuden et datterselskab, PreSeed Ventures, som er specialiseret i at finansiere iværksættere på et tidligt stadie.

Teknologioverførsel med kommerciel værdi

DTU arbejder målrettet for, at de teknologier der udvikles på universitet kan komme samfundet til gode. Det sker bl.a. gennem kommercialiseringsaftaler med virksomheder, som kan udnytte forskningsresultaterne kommercielt.
 
I øjeblikket er DTU engageret i over 200 kommercialiseringsprojekter. Projekterne omfatter mange forskellige teknologiområder, som målrettes et kommercialiseringsforløb mod både spin-off af teknologier med startups og kommercialiseringsaftaler med etablerede virksomheder, baseret på langsigtede strategiske forskningssamarbejder.
 
Der er flere måder at indgå i et samarbejde med henblik på kommercialisering.
DTU's tech transfer enhed har det samlede overblik over eksisterende opfindelser og teknologier i DTU's portefølje, som kan være direkte kandidater til kommercialisering. Derudover er der også mulighed for at indgå i et strategisk samarbejde indenfor et forskningsområde, med henblik på udvikling af nye teknologier der kan udnyttes kommercielt.
 
DTU er altid klar til at indgå i en dialog omkring mulighederne for samarbejde om kommercielle aktiviteter og gør alt for at det skal være nemt at komme i gang.