Innovation

Innovation er en del af DTU's DNA. Vi hjælper studerende og ansatte med at omsætte opfindelser og opdagelser til driftige virksomheder, og vi indgår i nytænkende samarbejder med samfundet omkring os. Alle vores ingeniøruddannelser har innovation som en fast del af pensum. Alt sammen fordi vi er drevet af viljen til at udvikle nye, bæredygtige idéer, der kan bidrage til at løse de udfordringer, verden står over for.

DTU har et af de mest veludbyggede økosystemer for innovation og entreprenørskab blandt tekniske universiteter i Europa. Billedet viser to studerende der er ved at ultralydscanne halsregionen.
DTU støtter studerende, ph.d.'er og forskere i at omsætte ideer og forskning til kommercielle løsninger, som løser problemer i den virkelige verden. Det gør vi gennem inkubation, uddannelse, rådgivning og facilitering af virksomhedssamarbejder.

Innovation til gavn for samfundet

DTU har et af de mest veludbyggede økosystemer for innovation og entreprenørskab blandt tekniske universiteter i Europa.

Det er med til at løfte nye idéer og opfindelser fra undervisningslokalerne og forskningslaboratorierne på DTU ud i den virkelige verden, hvor de kan skabe nye arbejdspladser og være med til at løse opgaver og udfordringer i samfundet.

Innovation på DTU omfatter fire søjler med hver sit særlige fokus:

En stor del af de nye startups kommer fra studerende. Men studenter innovation på DTU er meget mere end startups:

Gennem projekter, events, praktik og studenterjobs er der en bred kontaktflade mellem de studerende og erhvervslivet, som sikrer at de studerende får de kompetencer der efterspørges og at virksomhederne nyder godt af innovative input fra de studerende.

DTU er erhvervslivets universitet og indgår i en lang række samarbejder med virksomheder om strategisk forskningssamarbejde, efteruddannelsestilbud, studenterprojekter, konferencer mv.

Vekselvirkningen mellem universitetet og erhvervslivet er med til at sikre at teori omsættes til praksis og at forskningen baseres på problemstillinger fra den virkelige verden.

Væksten i startups på DTU viser at både studerende og ansatte i stigende grad formår at omsætte ideer til løsninger til gavn for samfundet.

Væksten understøttes af, at DTU har etableret prototype-værksteder, rådgivning, finansieringsmuligheder og forskningsmiljøer der tilsammen giver et unikt miljø omkring entreprenørskab og iværksætteri.

Forskningen på DTU fører ofte til opfindelser som vurderes at kunne omsættes kommercielt.

På den baggrund indgår DTU i salgs-, licens- og optionsaftaler med etablerede virksomheder og startups som kan udvikle produkter med afsæt i teknologi fra DTU.

IPR er en central del af universitetets virksomhed og understreger forskningens samfundsrelevans.

Bliv en del af økosystemet

  • DTU Entrepreneurship: et center for forskning og uddannelse i entreprenørskab, der skal styrke økosystemet for innovation.
  • DTU Link: Innovationshub der faciliterer innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder og inkubator for tech-startups. DTU Link er placeret på Risø Campus med mulighed for at leje skrivebord/kontor og med adgang til værksted og faciliteter til prototyping.
  • DTU Science Park: et af Danmarks førende udviklingsmiljøer for deep tech-virksomheder. Arrangør af Danish Tech Challenge, et vækstforløb for hardware-virksomheder.
  • DTU Skylab: en innovationshub for studerende og ansatte med prototypeværksteder, labs, events og undervisning.
  • Future Box: et inkubationsmiljø for deep tech- og hardware-virksomheder. Future Box er en del af DTU Science Park.
    Open Entrepreneurship: et forskningsprojekt, der fungerer som brobygger mellem industrien og den akademiske verden.
  • PowerLabDK: en eksperimentel platform for udvikling og test af el og energi.
  • PreSeed Ventures: et DTU datterselskab som er specialiseret i at finansiere iværksættere. 
Illustration af økosystemet for iværksætteri på DTU. Illustration: DTU
Som en del af økosystemet kan du deltage i events, pitch og hackathons. Du bliver opdateret på de nyeste trends, får adgang til de nyeste forskningsresultater inden for teknisk videnskab og spotter måske nye talenter.
Video med DTU's rektor Anders Bjarklev, der fortæller om innovation på DTU.
Innovation har stor betydning for samfundsudviklingen i Danmark, og er derfor et område, DTU prioriterer højt.

Studenterinnovation - en del af studielivet

Som studerende på DTU får man en ingeniøruddannelse i verdensklasse. Men DTU er ikke bare forelæsninger, øvelser, laboratorier og projektarbejde. De studerende på DTU er en del af et innovativt campusmiljø, hvor idéer kan materialiseres, og teori kan omsættes til virkelighed.
 
Når forelæsningerne er slut, er dørene fortsat åbne i værksteder, biblioteker og laboratorier. På DTU er der masser af ligesindede innovatører og avancerede faciliteter, som giver optimale rammer for at få noget ekstra ud af studierne og mulighed for at være med til at definere fremtidens teknologi.
 
Innovationsaktiviteterne er tæt integreret i undervisningen, og der udbydes både teoretiske og praktiske kurser, hvor virksomheder bidrager med konkrete problemstillinger og projekter.

Uddannelse og forskning i entreprenørskab og innovation er forankret i DTU Entrepreneurship - Center for entrepreneurskab i teknologi. Centeret udvikler DTU´s uddannelser og kurser om entreprenørskab, som i vid udstrækning er praksisorienterede og foregår i et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsliv.

Centeret forsker i entreprenørskab med fokus på bæredygtighed, digitalisering og didaktik. Forskningsresultaterne indgår i et vedvarende lærings-loop med uddannelserne og praksis.

'Innovation in engineering' er et praktisk kursus, der tager studerende på DTU gennem innovationsprocessen. Kurset giver de studerende innovationsteknikker, som vil være nyttige i deres fremtidige projekter.

Kurset giver dem mulighed for at lære innovationsprocessen på en guidet måde og med konstant støtte fra en facilitator. Det er med til at tydeliggøre, at innovation er håndgribelig og nem at implementere, ikke kun magi.

Gennem kurset vil de studerende arbejde i et multidisciplinært og multikulturelt miljø, hvor de vil få udvidet deres perspektiver på verden, forbedre deres bløde færdigheder og tage informerede beslutninger sammen.

Studerende, der allerede har deltaget i kurset, blev overraskede over, hvor mange innovative og lovende løsninger de kom med. Mange af løsningerne ender måske som en startup idé i DTU Skylab, som er et miljø, der kan understøtte dens fremtidige realisering.

Lær mere om kurset 'Innovation in engineering' (in english).

I videoen fortæller DTU's rektor Anders Bjarklev om kurset 'innovation in Engineering'.
DTU's rektor Anders Bjarklev fortæller om kurset 'innovation in Engineering' som giver studerende på DTU kompetencer, færdigheder og passende mindset til at innovere og arbejde i innovationsteams.
Studenterprojektet Danstar gennemførte en succesfuld affyring af den første studenterbyggede dobbelt-brændstof-raket på det europæiske kontinent.
Studenterprojektet Danstar gennemførte en succesfuld affyring af den første studenterbyggede dobbelt-brændstof-raket på det europæiske kontinent.

Vidensudveksling med industrien

Essensen i ingeniørens virke er at finde de rigtige tekniske løsninger på de udfordringer, vi står over for som mennesker og samfund.

DTU bidrager ikke kun ved at levere veluddannet arbejdskraft, men i høj grad også ved at samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder - der, hvor udfordringerne kan ses og mærkes, og hvor løsningerne i sidste ende skal implementeres.

Samarbejdet kan foregå på mange forskellige niveauer. Fra de store strategiske forskningsprojekter med stor innovationshøjde til deltagelse i enkeltstående kurser, arrangementer og events på DTU. 

Gennem samarbejdet får DTU indsigt i aktuelle problemer og udfordringer og mulighed for at skabe teknologiske løsninger, som kan bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet. 

DTU inviterer både små og store virksomheder til at overveje et samarbejde. Vær med, når der afholdes teknologiske topmøder - find et relevant kursus – overvej, om et ingeniørrelateret problem kunne løses af en DTU-studerende. Når først dialogen er etableret, viser erfaringen, at der er mere at hente.

Teknologioverførsel med kommerciel værdi

DTU arbejder målrettet for, at de teknologier der udvikles på universitet kan komme samfundet til gode. Det sker bl.a. gennem kommercialiseringsaftaler med virksomheder, som kan udnytte forskningsresultaterne kommercielt.

I øjeblikket er DTU engageret i 222 kommercialiseringsprojekter. Projekterne omfatter mange forskellige teknologiområder, som målrettes et kommercialiseringsforløb mod både spin-off af teknologier med startups og kommercialiseringsaftaler med etablerede virksomheder, baseret på langsigtede strategiske forskningssamarbejder.

Der er flere måder at indgå i et samarbejde med henblik på kommercialisering. DTU's tech transfer enhed har det samlede overblik over eksisterende opfindelser og teknologier i DTU's portefølje, som kan være direkte kandidater til kommercialisering. Derudover er der også mulighed for at indgå i et strategisk samarbejde indenfor et forskningsområde, med henblik på udvikling af nye teknologier der kan udnyttes kommercielt.

DTU er altid klar til at indgå i en dialog omkring mulighederne for samarbejde om kommercielle aktiviteter og gør alt for at det skal være nemt at komme i gang. Kontakt forretningsudviklerne og hør mere om hvordan DTU kan være med til at skabe værdi for din virksomhed.

Startups og iværksætteri

Sammenlignet med andre har DTU-iværksættere en meget høj overlevelsesrate. Virksomheder baseret på opfindelser fra DTU klarer sig næsten dobbelt så godt som andre spinouts og startups i Danmark. 

94 procent af de virksomheder, der er baseret på IP-rettigheder fra DTU, er stadig i gang efter fem år. Det viser en rapport fra CVR-registeret for perioden 2000-2017.

For at understøtte etablering af startups, har universitetet i samarbejde med Accelerace etableret 'DTU Startup Training Programme' samt en række programmer i innovationshubben DTU Skylab. Derudover har DTU et mentorprogram, hvor erfarne erhvervspersoner matches med DTU's iværksættere for at opnå en hurtigere udvikling. Universitetet har også styrket bevillingerne til kommerciel modning af ideer og opfindelser fra studerende og ansatte gennem 'DTU Skylab Funding Programme' og 'DTU Enable Programme'. 
Infografik med oversigt over antal opfindelser, startsups og samarbejder
Tal fra 2021