Samarbejde med forskere

Har din virksomhed brug for hjælp til at udvikle nye produkter, optimere produktionen eller få udført en videnskabelig undersøgelse?

Samarbejder om konkrete forskningsprojekter er en af mange muligheder for interaktion mellem virksomheder og forskere. DTU indgår mere end 1.200 samarbejdsaftaler om året.

DTU arbejder tæt sammen med virksomheder for at omdanne ideer og innovation til virkelighed. Ved starten af et samarbejde om forskning med DTU skal der udformes en samarbejdsaftale.

Der er forskellige typer af aftaler afhængig af samarbejdets karakter. Indenfor de rammer er der et stort rum for at finde løsninger, der er tilpasset det enkelte projekt og de parter, der indgår i projektet.

Uanset hvilken samarbejdsaftale virksomheden indgår, tilbyder DTU højt specialiserede forskere, uddannet teknisk personale og moderne faciliteter.

To modeller for samarbejde

Virksomheder kan samarbejde med en forskere og forskergrupper på to forskellige måder; samfinansieret forskning eller rekvireret forskning.

De to modeller for DTU’s samarbejde om forskningsprojekter giver hver deres muligheder for at nå til en aftale, som imødekommer DTU’s samarbejdsparts interesser og ønsker. Samlet set er mulighederne ganske brede, men de to modeller har hver især deres klare rammer.

De giver forskellige vilkår for at udnytte projektets resultater, for at holde resultaterne fortrolige og for fastsættelse af prisen for at udføre arbejdet. På den måde giver modellerne forskellige muligheder for, at parterne kan få opfyldt deres interesser i at indgå i et samarbejde.

DTU samarbejder også med en lang række virksomheder i forbindelse med uddannelse af ph.d.-studerende. Virksomhederne kan indgå i et ph.d.-forløb på forskellige måder, som afhænger af finansieringen af den ph.d.-studerende og ansættelsessted.

Kontakt

Jan Eiersted Molzen

Jan Eiersted Molzen Kontorchef, Partnerskaber Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation Telefon: 45257127

Kontakt

Jonas Orebo Pyndt

Jonas Orebo Pyndt Teamleder, Erhvervspartnerskaber Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation Mobil: 22567579