Samarbejde med myndigheder

Kernen i forskningsbaseret rådgivning er at give myndigheder og virksomheder et robust, forskningsbaseret beslutningsgrundlag.

Hvis du som myndighed har brug for forskningsbaseret rådgivning, kan DTU tilbyde en bred vifte af ydelser og modeller for samarbejde. Ydelserne omfatter rådgivning, monitorering, videns- og laboratorieberedskab, metodeudvikling og kapacitetsopbygning for staten, regioner og kommuner samt internationale institutioner. 

DTU ønsker, at universitetets forskning og viden er til gavn for samfundet, og at universitetet er en foretrukken national og international leverandør af forskningsbaseret rådgivning. Forskningsbaseret rådgivning, som er en af DTU’s kerneydelser, er en betegnelse de forskningsbaserede ydelser, som DTU leverer til nationale og internationale myndigheder samt virksomheder. 

DTU stiller sin store faglige viden og ekspertise inden for det teknisk-naturvidenskabelige område til rådighed for nationale og internationale myndigheder og private aktører, således at universitetet bidrager til pålidelig, sikker og uvildig viden, der kan danne grundlag for beslutningsstøtte, eksempelvis risikovurderinger og viden om fremtidens teknologier.

Et eksempel på samarbejder er den danske indsats for at bekæmpe salmonella i de danske fjerkræbesætninger. Her har et tæt samarbejde mellem DTU, myndigheder og fødevareerhvervet håndteret forekomsten af salmonella - og fremmet erhvervets eksportmuligheder betragteligt.