Petriskåle

International rådgivning

DTU tilbyder international forskningsbaseret rådgivning til internationale organisationer og myndigheder

DTU ønsker at være i aktiv dialog med og tilbyde internationale organisationer, myndigheder, regioner og storbyer rådgivningsydelser, som gør universitetet til en stadig mere benyttet international leverandør af forskningsbaseret beslutningsstøtte til løsning af komplekse problemer.

Aftagere omfatter bl.a. den Europæiske Fødevaresikkerhedsorganisation (EFSA), FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO), FN’s miljøorganisation (UNEP), Verdensorganisationen for dyresundhed (OIE), Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) og EU Kommissionen.

Eksempler på international forskningsbaseret rådgivning fra DTU:

  • Dyresundhed: DTU har omfattende aktiviteter for EFSA. DTU’s medarbejdere deltager i en lang række videnskabelige komiteer, faglige paneler og arbejdsgrupper inden for dyresundhed og kemisk/mikrobiologisk fødevaresikkerhed.
  • Fiskeri: DTU udfører bestandsmålinger inden for fiskeriområdet, der indgår i udformningen af den fælleseuropæiske fiskeripolitik.
  • Fødevarer: DTU er en væsentlig aktør inden for efteruddannelse, træning og kompetenceopbygning i fødevaresikkerhed og hygiejnisk design. Disse aktiviteter gennemføres i regi af Verdenssundhedsorganisationen WHO og EU.
  • Miljø: FN miljøorganisationen UNEP har i flere end 20 år haft et samarbejde med DTU via UNEP DTU Partnership. UNEP Centret løser opgaver, der særligt vedrører udviklingslande.
  • Radioaktivitet: DTU gennemfører strålingsovervågning for radioaktivitet på vegne af Sundhedsstyrelsen. Overvågningens resultater afrapporteres årligt til EU kommissionen.  
Kontakt os gerne om samarbejdsmuligheder inden for international forskningsbaseret rådgivning.

 

 

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27

Kontakt

Christine Rich
Chefkonsulent, Forskningsbaseret Rådgivning.
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 73 65