Rekvireret forskning

Rekvireret forskning er beregnet for opgaver, hvor virksomheder køber forskningsbaserede ydelser på universitetet mod fuld betaling. Det kan for eksempel være analyser eller tests.

Rekvireret forskning er forskning på kommercielle vilkår.

Forskningen skal være en naturlig udløber af DTU’s almindelige virksomhed og kan efter omstændighederne have forskningsmæssig interesse eller bestå i rent erhvervsmæssig udnyttelse af DTU’s ekspertise eller udstyr. Det kan f.eks. være salg af konsulentydelser, analyser, målinger og afprøvninger.

Rekvireret forskning skal finansieres fuldt ud af den virksomhed, som har bestilt forskningen. Det vil sige, at virksomheden skal dække DTU’s direkte og indirekte omkostninger fuldt ud. DTU’s interne retningslinjer er, at budgettet for projektets indirekte omkostninger (overhead) som hovedregel skal sættes til 200 % af lønudgifterne.

I en aftale om rekvireret forskning er der mulighed for en række andre vilkår, end der er i aftaler om samfinansieret forskning:

  • DTU kan afgive rettighederne til DTU’s resultater og anse betalingen for at være en del af virksomhedens finansiering af projektet.
  • DTU kan holde sine egne resultater fra den rekvirerede forskning hemmelige.
  • DTU kan tegne forsikring for produktansvar og professionsansvar.

Kontakt

Jes Herbert

Jes Herbert Kontorchef, Jura og Tech Trans Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation