Samarbejdsaftaler om Ph.d.-forløb

Samarbejdsaftale om ph.d.-forløb anvendes, hvor DTU samarbejder med en virksomhed om gennemførelse af et uddannelsesforløb for en ph.d.-studerende.

DTU har tre skabeloner for aftaler om samarbejde om ph.d.-forløb. Valg af skabeloner afhænger af finansieringen af den ph.d.-studerende og ansættelsessted.

Erhvervs-ph.d.-ordningen

Denne type samarbejdsaftale anvendes i projekter, hvor den ph.d.-studerende er ansat i virksomheden og indskrevet som ph.d.-studerende på DTU, og hvor hovedvejleder er en forsker ansat på DTU.

Samarbejdet finansieres delvist af Innovationsfonden via Erhvervs-ph.d.-ordningen. Finansieringen udbetales som et tilskud til virksomheden. Taxameterbidraget til DTU betales af Innovationsfonden. Resultaterne af den ph.d.-studerendes arbejde tilkommer virksomheden. Aftalen regulerer derfor alene hovedvejleders resultater i projektet, som virksomheden gives en rettighedsoption til.

Rettighedsoptionen giver virksomhederne ret til at overtage eller licensere instituttets resultater indenfor et nærmere afgrænset område, benævnt ”Field”. En overdragelse eller en licens skal foretages på markedsvilkår.

Skabelon til samarbejdsaftale for Erhvervs-ph.d.-ordningen ved DTU (pdf).

Ansættelse i virksomhed

Denne type samarbejdsaftale anvendes i projekter, hvor den ph.d.-studerende er ansat i virksomheden og indskrevet som ph.d.-studerende på DTU, og hvor hovedvejleder er en forsker ansat på DTU. Virksomheden skal som minimum dække de direkte omkostninger på DTU, herunder taxameterbidrag og andre aftalte omkostninger.

Resultaterne af den ph.d.-studerendes arbejde tilkommer virksomheden. Aftalen regulerer derfor alene hovedvejleders resultater i projektet, som virksomheden gives en rettighedsoption til. Rettighedsoptionen giver virksomhederne ret til at overtage eller licensere instituttets resultater indenfor et nærmere afgrænset område, benævnt ”Field”. En overdragelse eller en licens skal foretages på markedsvilkår.

Skabelon for samarbejdsaftale, ph.d.-uddannelse ved DTU, ansat i virksomhed (phd). 

Ansættelse på DTU

Denne type samarbejdsaftale anvendes i projekter, hvor den ph.d.-studerende er ansat på DTU, og hvor hovedvejleder er en forsker ansat på DTU. Samarbejdet finansieres delvist af virksomheden, som dækker en aftalt andel af omkostningerne.

Resultaterne af den ph.d.-studerendes arbejde tilkommer DTU. Aftalen regulerer derfor både den ph.d.-studerendes og hovedvejleders resultater i projektet, som virksomheden gives en rettighedsoption til. Rettighedsoptionen giver virksomhederne ret til at overtage eller licensere instituttets resultater indenfor et nærmere afgrænset område, benævnt ”Field”. En overdragelse eller en licens skal foretages på markedsvilkår.

Skabelon for samarbejdsaftale, ph.d.-uddannelse ved DTU, ansat på DTU (pdf).