Samfinansieret forskning

Samfinansieret forskning er beregnet for samarbejder, hvor både virksomheden og institutionen bidrager med ressourcer. Det kan både være økonomiske midler, personale og udstyr.

Samfinansieret forskning er forskning, som både tjener til at udbygge universitetets og virksomhedens viden.

Samfinansieret forskning er typisk finansieret ved, at både virksomheden og DTU bidrager med ressourcer til projektet. Projektet kan også være medfinansieret af en bevilling fra f.eks. Innovationsfonden. Det statslige bidrag betyder, at udbyttet fra projektet skal komme hele samfundet til gode.

Ved samfinansieret forskning kan DTU selv finansiere en del af projektet. I budgettet for et samfinansieret forskningsprojekt skal der afsættes et beløb til DTU’s indirekte omkostninger (overhead).

Statslige forskningsmidler opererer normalt med 44 % af de samlede udgifter i overhead.

Når DTU indgår aftaler om samfinansieret forskning, er der en række vilkår, som skal være opfyldt:

  • DTU må kun gå ind i et projekt om samfinansieret forskning, hvis DTU har en forskningsmæssig interesse i projektet. Det vil sige, at DTU’s aktiviteter i projektet skal understøtte DTU’s hovedopgaver og skal som hovedregel understøtte forskning og publicering.
  • De resultater, som DTU skaber i projektet, skal tilhøre DTU. DTU må overdrage retten til at bruge resultaterne på markedsmæssige vilkår.
  • DTU skal have mulighed for at offentliggøre sine egne forskningsresultater.
  • DTU kan ikke love, at projektet giver resultater, som virksomheden kan bruge.
  • DTU er forpligtet til at begrænse sit erstatningsansvar og kan ikke tegne forsikring for sit ansvar.