Skabeloner for samfinansieret forskning

DTU har tre skabeloner for samfinansieret forskning. Valg af skabelon afhænger bl.a. af hvor mange parter, der deltager i projekter, og om parterne forventer at generere IPR i projektet.

Aftale om mindre projekter

Denne type samarbejdsaftale anvendes i mindre projekter, som udføres af ét eller flere af DTU’s institutter i samarbejde med en virksomhed.

Karakteristisk for projektet er, at instituttet har en forskningsmæssig interesse i at deltage i projektet samt at virksomheden og instituttet ikke forventer at generere patenter eller software. Derfor er der ikke indskrevet en rettighedsoption til at overtage de resultater, som instituttet har genereret i projektet.

Projektet kan eksempelvis bestå i at få undersøgt, om en model fungerer i praksis eller om resultater fra virksomhedens egen forskning stemmer overens med teori og praksis.

Skabelon for samarbejdsaftale om samfinansieret forskning – mindre projekter [.pdf].

Aftale for to parter 

Denne type samarbejdsaftale anvendes i projekter, som udføres af ét eller flere af DTU’s institutter i samarbejde med en virksomhed.

Karakteristisk ved projektet er, at det ligger indenfor instituttets forskningsmæssige kerneområde, og at instituttet har en stærk forskningsmæssig interesse i at deltage i projektet. Der er indskrevet en rettighedsoption i aftalen, som giver virksomheden ret til at overtage eller licensere instituttets resultater indenfor et nærmere afgrænset område, benævnt ”Field”. En overdragelse eller en licens skal foretages på markedsvilkår.

Skabelon for samarbejdsaftale om samfinansieret forskning – to parter [.pdf].

Aftale for flere parter

Denne type samarbejdsaftale anvendes i projekter, som udføres af ét eller flere af DTU’s institutter i et samarbejde med flere virksomheder.

Karakteristisk ved projektet er, at det ligger indenfor instituttets forskningsmæssige kerneområde, og at instituttet har en stærk forskningsmæssig interesse i at deltage i projektet.

Der er indskrevet en rettighedsoption i aftalen, som giver virksomhederne ret til at overtage eller licensere instituttets resultater indenfor et nærmere afgrænset område, benævnt ”Field”. En overdragelse eller en licens skal foretages på markedsvilkår. Inden for "Field" fordeler Virksomhederne selv deres interesseområder for anvendelsen af resultaterne i hver deres ”Field of Use”.

Aftalen indeholder desuden regler om projektets organisering og ledelse med en projektleder og en styregruppe samt projektansvarlige for parterne.

Skabelon for samarbejdsaftale om samfinansieret forskning – flere parter [.pdf].

Kontakt

Jes Herbert

Jes Herbert Kontorchef, Jura og Tech Trans Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation