DTU standarder

Vejledninger og standarder til rådgivere, entreprenører, leverandører og kunder

På DTU findes en række vejledninger og standardoplysninger vedr. DTU's bygningsmasse, som almindeligvis er nødvendig grundinformation, der skal følges for at kunne fungere som leverandør til DTU vedr. bygningsdriften samt ny- og ombygninger af bygninger og faciliteter. Standarderne er gældende for DTU Risø Campus, DTU Ballerup Campus samt DTU Lyngby Campus og kan ses i menuen til højre.