DTU eForms

DTU eForms skal som udgangspunkt bruges af personer som ikke er ansat på DTU.

Log på DTU eForms

I DTU eForms kan du registrere dine udlæg, vedhæfte dine bilag elektronisk og sende dem til din kontaktperson på DTU.

Censorer skal også bruge DTU eForms til afregning af censorvederlag m.v.

Bemærk, at det kun er ikke-ansatte privatpersoner, som skal benytte DTU eForms: Virksomheder skal sende fakturaer til DTU, hvis de har udgifter, som skal dækkes af DTU.