Bæredygtighed i indkøb

I DTU's strategi 2020 - 2025 "Teknologi for mennesker" er bæredygtighed et af tre pejlemærker. Det betyder at vi i vores arbejde er optaget af at skabe bæredygtige indkøb, som understøtter et bedre liv for mennesker, bidrager til værdiskabelse og fremmer et bæredygtigt ressourceforbrug.

Bæredygtige indkøb skaber DTU i samspil med vore leverandører.

Vi er blandt andet afhængige af de bæredygtigheds initiativer vores omverden arbejder med. Vi forventer derfor at DTU’s leverandører udviser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved, i dialog med sine interessenter, at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper. Dette betyder at DTU’s leverandører skal respektere grundlæggende krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø.

I praksis betyder dette blandt andet at leverandørerne, over tid,  forventes at tilslutte sig FN’s Global Compact i forbindelse med nye aftaleindgåelser herunder at respektere og arbejde aktivt med bæredygtighed i henhold til de 17 verdensmål.