Samhandel med DTU

På denne side kan du finde oplysninger om fakturering, indkøbs- og samhandelsbetingelser, E-handel og kreditrating. EAN numre finder du i venstremenuen.

Fakturering

Til leverandører og samhandelspartnere med DTU

Folketinget besluttede pr. 1. februar 2005 at alle offentlige myndigheder skal modtage alle deres fakturaer og kreditnotaer elektronisk. 

Det betyder, at alle leverandører til DTU skal sende deres fakturaer elektronisk. Fakturaer, der sendes i papirformat til DTU, vil blive returneret til leverandøren med anmodning om at levere fakturaen elektronisk i det lovpligtige format. Fakturaerne kan sendes elektronisk på to måder – enten som elektronisk faktura (i formatet OIOUBL) eller via et LÆS-IND-bureau, der foretager indskanning af papirfakturaer.

På www.virk.dk er der mulighed for at indtaste og afsende fakturaer gratis. Vi gør opmærksom på, at for at kunne fakturere elektronisk til offentlige virksomheder, skal afsender have et CVR-nummer. Såfremt foreningen/virksomheden ikke allerede har et CVR-nummer, kan et sådant anskaffes ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: 

  • Danmarks Tekniske Universitet 
  • Institut, Center eller afdeling 
  • Bygningsnummer 
  • EAN-lokationsnummer (enhedens eget lokale EAN-nummer) 
  • Personreference (Bestillerens e-mail adresse) 
  • Ordrenummer (Hvis dette oplyses af enheden)

Alle DTU ansatte skal afgive disse oplysninger sammen med deres ordre. Leverandørerne skal derfor sikre sig disse oplysninger, hver gang de modtager en ordre fra DTU. Ellers vil fakturaen ikke nå frem til den rette modtager og måske blive returneret. Der kan læses mere om kravene vedrørende elektronisk fakturering på www.virk.dk, hvor man ligeledes har mulighed for at oprette og sende en e-faktura direkte til DTU.

Alle spørgsmål vedr. levering, restordre, EAN-numre, leveringsadresse etc. skal rettes til bestiller/ordreafgiver.

Alle spørgsmål vedr. bogholderi, herunder rykning for betaling, betalingstidspunkt, afstemning af kontoudtog mv. skal rettes til Kreditor og Bogføring eller CAS Administration. Se listen over kontaktpersoner (økonomi) på EAN numre.

Endvidere henvises til momsbekendtgørelsens § 61 vedr. krav til en almindelig faktura, herunder oplysning om købers navn og adresse (DTU enheden), leveringsdato samt tydelig angivelse af mængden og arten af de leverede varer eller ydelser.

Betalingsbetingelser og faktureringsgebyr

Med mindre andet er aftalt med DTU, herunder i form af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 med tillæg for offentlige virksomheder/DTU, vil betaling ske efter vores generelle betalings-betingelser, som er 30 dage. DTU betaler ikke elektronisk faktureringsgebyr. I øvrigt henviser vi til DTUs standard indkøbs- og betalingsbetingelser.

Standard indkøbsbetingelser

DTU's Standard indkøbsbetingelser (.pdf).