Diplomingeniør eller civilingeniør - hvad er forskellen?

I tvivl om, hvad forskellen er på uddannelsen som diplomingeniør og civilingeniør? Så læs med her.

Diplomingeniør

Diplomingeniøruddannelsen tager tre et halvt år – for enkelte uddannelsesretninger fire år eller fire et halvt år (Arktisk Byggeri og Infrastruktur, Fiskeriteknologi og Eksport og Teknologi)

Civilingeniør

Civilingeniøruddannelsen tager fem år. Den består af en treårig bacheloruddannelse + en toårig kandidatuddannelse.

Diplomingeniør

Når du læser til diplomingeniør, er al din undervisning opbygget efter CDIO-konceptet. Det betyder, at din undervisning afspejler virkelighedens verden og erhvervslivets behov.

Derfor arbejder du praksisorienteret og hands-on i din tilgang til ingeniørfaget.

Du afslutter din uddannelse med en ingeniørpraktik og et diplomingeniørprojekt i samarbejde med en virksomhed.

Civilingeniør

Når du læser til civilingeniør, er din undervisning forskningsbaseret, og derfor opbygger du et stærkt teknisk og naturvidenskabeligt fundament i løbet af din uddannelse.

Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt og din kandidatuddannelse med et kandidatspeciale. Du har mulighed for at udarbejde begge projekter i samarbejde med en virksomhed.

Diplomingeniør

På DTU’s diplomingeniørretninger er de fleste kurser fastlagt fra første til og med fjerde semester.

Inden du afslutter din uddannelse, skal du et semester i praktik.

Efter tre et halvt år er du færdiguddannet og klar til at starte dit arbejdsliv.

Nogle vælger at læse videre på en kandidatuddannelse, og det kræver, at de tilrettelægger deres studie nøje efter det eller supplerer efter endt uddannelse.

Civilingeniør

På DTU’s bachelorretninger har du grundlæggende kurser, der giver dig et bredt naturvidenskabeligt udgangspunkt i starten af din uddannelse.

Derudover har du forskellige kurser, der er specifikt rettet mod netop din uddannelsesretning, og så har du valgfriheden til selv at vælge flere af dine kurser.

På kandidatuddannelsen specialiserer du dig mere inden for et bestemt felt.

Diplomingeniør

De fleste af DTU’s diplomingeniørretninger hører til på vores campus i Ballerup, mens få hører til på campus i Lyngby.

Flere studerende har dog undervisning i både Ballerup og Lyngby, imens enkelte har undervisning i Hirtshals og Sisimiut. Andre studerer hjemmefra på DTU’s digitale uddannelse.

Vil du se, hvor en specifik retning har undervisning? Så klik dig ind på den enkelte uddannelsesside.

Civilingeniør

De fleste af DTU’s bachelor- og kandidatretninger hører til på vores campus i Lyngby.

Enkelte studerende har også undervisning i Hirtshals og Risø, mens andre studerer hjemmefra på DTU’s digitale uddannelse.

Vil du se, hvor en specifik retning har undervisning? Så klik dig ind på den enkelte uddannelsesside.

Diplomingeniør

Efter tre et halvt år er du færdiguddannet som diplomingeniør og klar til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Diplomingeniører fra alle uddannelsesretninger er eftertragtede som arbejdskraft og kan få jobs inden for en lang række brancher.

Civilingeniør

Efter en treårig bacheloruddannelse og en toårig kandidatuddannelse er du færdiguddannet civilingeniør.

Civilingeniører fra alle uddannelsesretninger er eftertragtede som arbejdskraft og kan få jobs inden for en lang række brancher.

Diplomingeniør

Den vejledende startløn for en diplomingeniør er 41.900 kr.

Kilde: IDA, 2023

Civilingeniør

Den vejledende startløn for en civilingeniør er 44.100 kr.

Kilde: IDA, 2023